สินเชื่อ SMEs คืออะไร และมีกี่ประเภท

สินเชื่อ SMEs คืออะไร

สินเชื่อ SMEs คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาทหรือตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวงเพื่อให้การสนับสนุนในภาคธุรกิจต่างๆในการจัดตั้ง ขยายกิจการ ปรับปรุงกิจการ และยกระดับมาตรฐานของกิจการ 

สินเชื่อ SMEs คือ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ในการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท

ประเภทสินเชื่อ SMEs

  1. สินเชื่อไม่มีหลักประกัน สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล พิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ เช่น รายได้ หน้าที่การงาน หรือประวัติการดำเนินการทางการเงิน 
  • ข้อเสียคือมีดอกเบี้ยแพงและได้วงเงินสินเชื่อต่ำ
  • ข้อดีคือไม่ต้องนำสินทรัพย์มาค้ำประกัน

2. สินเชื่อแบบมีหลักประกัน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อที่พักอาศัย หรือสินเชื่ออเนกประสงค์ อนุมัติสินเชื่อให้โดยรับสินทรัพย์เป็นหลักประกันจากผู้ขอสินเชื่อ เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ ทองคำ พันธบัตร เงินฝาก 

  • มีข้อดีตรงที่มีดอกเบี้ยถูก ความเสี่ยงต่ำ  ยึดหลักประกันได้และได้วงเงินสูงกว่าสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน
  • มีข้อเสียตรงที่ต้องนำสินทรัพย์ไปค้ำประกัน

วิธีการใช้เงิน

  1. เงินก้อน รับเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนเดียวหรือหลายก้อน โดยต้องชำระหนี้เป็นงวด งวดละเท่าๆกัน และอาจต้องมีหลักค้ำประกัน เช่น รถ ที่ดิน กิจการ หรือไม่มีก็ได้
  2. วงเงินหมุนเวียน รับเป็นวงเงินเครดิตหรือวงเงินบัตรเครดิตที่สามารถนำวงเงินมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เช่น นำไปซื้อวัตถุดิบหมุนเวียน เป็นต้น

สินเชื่อ SME Happy สมัครที่เดียวจบ ครบทุกที่

  • บริการสินเชื่อลิสซิ่ง (สัญญาเช่าซื้อ) โดยจะได้รับเงินก้อนเพียงนำรถยนต์ (ทะเบียนรถยนต์) มาค้ำประกัน
  • บริการซื้อ-ขายลูกหนี้การค้า โดยนำใบเรียกเก็บหนี้ไปขายเพื่อรับเงินก้อนไปหมุนเวียนธุรกิจ
  • บริการ PICO Finance/สินเชื่อรายย่อย ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบบุคคลที่ได้เงินก้อนไปใช้จ่ายได้ถูกต้องตามเกณฑ์ของธปท.แทนการเป็นหนี้นอกระบบ

หลังจากรู้ว่าสินเชื่อ SMEs คืออะไร และมีกี่ประเภทไปแล้ว ผู้อ่านที่กำลังสนใจอยากขอสินเชื่อคงจะรู้แล้วว่าควรเลือกสินเชื่อประเภทไหนที่เหมาะกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะ ซึ่งหากผู้ใดกำลังสนใจสินเชื่อที่สมัครได้สะดวกและรวดเร็วก็สามารถสมัครขอสินเชื่อ SME Happy ได้ที่ www.smehappy.co หรือสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SME Happy โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play ได้เช่นกันค่ะ