ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

ทริคมัดใจพนักงานให้อยู่กับเราได้นาน

ทริคมัดใจพนักงานให้อยู่กับเราได้นาน

ทริคมัดใจพนักงานให้อยู่กับเราได้นาน

                 การจะสร้างองค์กรขึ้นมานั้นหนึ่งปัจจัยหลักที่ช่วยให้เป้าหมายองค์กรของคุณสำเร็จลุล่วงได้นั่นก็คือ  “พนักงาน” นั่นเอง พนักงานนั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการเติบโตขององค์กร ซึ่งถ้าไม่มีพวกเขาองค์กรของเราก็เกิดขึ้นไม่ได้ การที่เขาจะเข้ามาทำงานกับองค์กรของคุณได้นั้นองค์กรเองก็ต้องสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าองค์กรของเรามีความมั่งคงและรู้สึกปลอดภัยที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้

ในการจะทำงานต่างๆสิ่งที่พนักงานคำนึงถึงอาจจะเป็น การก้าวหน้าในหน้าที่การงาน เงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ ซึ่งแต่ละคนมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทำงานต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน เพราะเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนที่ต่างกันบางคนอาจจะต้องการสิ่งเหล่านั้น แต่บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความต้องการที่มากขนาดนั้น 

วันนี้ Credit OK จะพาทุกคนมาดู 6 ทริคที่มัดใจพนักงานส่วนใหญ่ได้อย่างแน่นอน

1. สมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว (Work-life Balance) 

สมดุลของงานและชีวิตส่วนตัว Work-life Balance

              ในการทำงานสัดส่วนเวลาที่เราทำงานกับเวลาที่เราใช้ชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนนั้นต่างกันเพราะทุกคนก็อยากมีเวลามาจัดการเรื่องส่วนตัวบ้าง การแบ่งเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้น ๆ เพราะแต่ละคนต้องการมีเวลาให้กับตัวเอง จะได้จัดการชีวิตได้ดีขึ้น อย่างเช่น บางบริษัทไม่ได้กำหนดเวลาการเข้า-ออกงานอย่างตายตัว ซึ่งสามารถทำให้พนักงานบริหารจัดการเวลาเข้างานและเลิกงานได้ตามความเหมาะสมกับหัวหน้างานของตัวเอง หรืออาจจะมีการทำงานแบบ Work from home อย่างที่หลายบริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรในช่วงโควิด-19 เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูงขึ้น องค์กรอาจต้องมองถึงสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อกำลังหลักขององค์กรมีความสุข ก็จะแสดงศักยภาพช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเต็มความสามารถ อีกหนึ่งสิ่งที่บริษัทควรพิจารณาก็คือปริมาณงานกับตำแหน่งงานของพนักงานว่าเหมาะสมหรือไม่ เพื่อความสมดุลที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ

2. โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ

โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

                พนักงานทุกคนล้วนอยากเติบโตในชีวิตการทำงาน มีความคาดหวังกับองค์กรว่าในอนาคตเขาจะเติบโตไปในทิศทางไหน เราควรทำให้พนักงานเชื่อมั่นและไว้วางใจในตัวองค์กรของเรา องค์กรอาจจะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาหรือดึงศักยภาพ เช่น การจัดอบรมพนักงาน หรือการจัดหาคอร์สเรียนเสริม เพื่อที่เขาจะได้ก้าวหน้าในสายงาน หรือสายอาชีพของเขานั่นเอง แต่พนักงานเองก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า ตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่สูงขึ้นย่อมต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วย ดังนั้นการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในโลกสมัยใหม่ หากพนักงานสามารถแสดงศักยภาพ ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นให้องค์กรได้เห็นแล้วล่ะก็ บริษัทก็คงไม่ลังเลที่จะ Promote คุณไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน

3. บรรยากาศในการทำงาน 

การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

                 บรรยากาศการทำงานเป็นสิ่งสำคัญมากๆต่อพนักงาน จะทำอย่างไรให้ที่ทำงานเป็นที่ๆน่าอยู่ สะดวกสบาย ไม่รู้สึกอุดอู้จนเกินไป องค์กรของคุณอาจจมี Co-working Space เพื่อให้พนักงานได้ทำงานใกล้ชิดกัน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้เขาไม่รู้สึกห่างเหินกับพนักงานคนอื่นๆ หรือสร้างให้มีวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ผู้บริหารระดับสูงกับพนักงาน หรือแม้แต่ระหว่างพนักงานด้วยกันเอง ที่ให้ความรู้สึกทีเป็นกันเอง เสริมสร้างความใกล้ชิด ความเป็นเพื่อนให้มากขึ้น  อาจรวมไปถึงการจัดกิจกรรม จัดทริป หรือแค่การนัดรับประทานอาหารร่วมกันเป็นครั้งคราว ก็จะช่วยให้พนักงานมีบรรยากาศในการทำงานที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ หรือถ้าองค์กรของคุณเป็นรูปแบบ Hybrid Working หมายถึง การที่พนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะทำที่ออฟฟิศ บ้าน หรือจากที่ไหนก็ได้ เป็นการทำงานในรูปแบบที่ยืดหยุ่น ทำให้แก่พนักงานต้องหาจุดสมดุลให้แก่ตนเองซึ่งอาจจะสร้างพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือนำต้นไม้มาวางในห้องทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศที่ให้ความรู้สึกร่มเย็น สบายตามากขึ้น

4. การสร้างเป้าหมายของพนักงานร่วมกับองค์กร

การสร้างเป้าหมายร่วมกับองค์กร

               นอกจากสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากพนักงานแล้ว พนักงานเองก็มีเป้าหมายในการมาทำงานในองค์กรนั้นๆเช่นกัน แต่จะดีกว่าไหม ถ้าพนักงานรู้ว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นั้น เป็นสิ่งที่มีค่าต่อบริษัท และเขามีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่องค์กรต้องการจะไป  ฉะนั้นการสื่อสารพูดคุยกันระหว่างพนักงานกับหัวหน้างาน หรือแม้แต่กับเจ้าของธุรกิจก็มีส่วนเพิ่มคุณค่าความสำคัญที่องค์กรเล็งเห็นต่อพนักงานคนนั้นๆ โดยใช้การตั้งเป้าหมายร่วมกัน ให้พนักงานเข้าใจว่าการที่ทุกคนได้ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้น พนักงานทุกๆคนที่มีส่วนร่วมก็จะประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน ซึ่งความสำเร็จที่จะให้กับพนักงานอาจมีความหลากหลายในรูปแบบของการตอบแทน เช่น ในรูปแบบของตัวเงิน ตำแหน่ง ความอาวุโส สิทธิพิเศษ ความรับผิดชอบต่างๆ หรือแม้กระทั่งความมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของของธุรกิจนั้น เช่น การให้หุ้น เป็นต้น องค์กรจะได้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพราะทั้งบริษัทและพนักงานเข้าใจความต้องการของกันและกันมากขึ้น

5. สวัสดิการพนักงาน 

สวัสดิการพนักงาน อย่างเช่น การทำประกันกลุ่ม ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

                     สมัยนี้ สวัสดิการพนักงานนั้นมีแค่ประกันสังคมเพียงอย่างเดียวเพียงพอจริงหรือ? หรือถ้าโชคร้ายกว่านั้น บางธุรกิจที่เป็นขนาดเล็ก ก็อาจจะไม่มีประกันสังคมให้กับพนักงานด้วยซ้ำ ซึ่งจริงๆแล้วสวัสดิการที่พนักงานควรได้รับนอกเหนือจากประกันสังคมที่ควรต้องมีอยู่แล้วนั้น การทำประกันกลุ่มในรูปแบบของอุบัติเหตุ หรือสุขภาพ หรือการเสียชีวิต ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรไม่ควรมองข้ามเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่จะช่วยทำให้พนักงานได้รู้สึกถึงการตอบแทนซึ่งความเสียสละในการทุ่มเทแรงกายแรงใจที่เขามีให้กับองค์กร เช่น ให้สิทธิการลา ไม่ว่าจะเป็นการลาคลอด (สำหรับผู้หญิง) และสิทธิการลาเพื่อดูแลบุตร (สำหรับผู้ชาย) หรือสิทธิการลาพักร้อน การลาบวช การให้ของขวัญวันเกิดหรือการจัดปาร์ตี้ตามเทศกาลต่างๆ แม้แต่วัฒนธรรมการทำงานแบบ Work from home ก็เป็นประเด็นสำคัญที่พนักงานคำนึงถึงสำหรับการทำงานในยุคใหม่ เพื่อจูงใจพนักงานให้พนักงานได้รู้สึกว่าองค์กรก็เหมือนครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของเขา มีส่วนร่วมกับชีวิตของเขา จนทำให้เขารู้สึกได้ว่า ที่นี่ก็เป็นบริษัทของเขาเช่นกัน

6. ผลตอบแทน 

ผลตอบแทนในการทำงาน (Benefit)

                 ผลตอบแทนถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการทำงาานที่ทุกคนคาดหวังเป็นลำดับต้นๆ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมองผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 ไปทั้งหมด เพราะทุกคนมีเหตุผลในการทำงานที่ไม่เหมือนกัน บางคนอยากทำงานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด  ในขณะที่บางคนอยากได้เวลาชีวิตส่วนตัวจากการทำงานที่สมดุลกันมากกว่า  หากพูดถึงผลตอบแทนแล้ว หลายคนอาจคิดถึงรูปแบบผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่นเงินเดือนหรือโบนัส ซึ่งก็ไม่ผิดนัก เพราะเป็นผลตอบแทนที่ตรงไปตรงมา และตรงกับวัตถุประสงค์ของการทำงานของคนส่วนใหญ่ คือได้เงินเดือนเยอะ ได้โบนัสเยอะ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ผลตอบแทนเป็นไปได้หลายรูปแบบมากกว่านั้น ซึ่งรวมไปถึง สวัสดิการต่างๆที่บริษัทให้ สิทธิในการหยุดหรือลา การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ พื้นที่ทำงาน (เช่น ห้องทำงาน) หรือบรรยากาศในการทำงาน (โต๊ะ ตู้ ที่นั่ง พื้นที่พักผ่อน) โทรศัพท์บริษัท รถประจำตำแหน่ง เลขาหรือคนขับรถส่วนตัว หรือแม้กระทั่งคำชมที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจต่อการที่มีเขาอยู่ในองค์กรก็ถือเป็นผลตอบแทนเช่นกัน ดังนั้น บริษัทควรมีการเลือกใช้ผลตอบแทนให้ถูกองค์ประกอบของความต้องการของพนักงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ จะทำให้พวกเขามีความตั้งใจที่จะทำงานต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป 

สุดท้ายแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าอยู่ที่บริษัทนี้แล้วพนักงานรู้สึกว่าเขามีความสบายทั้งกายและใจ ให้พนักงานรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทจริงๆ องค์กรอาจจะต้องทำความเข้าใจความต้องการและลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานแต่หน้าที่ แต่ละตำแหน่ง เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานกับองค์กรองค์กรนี้เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2  ของเขา  และทั้งหมดนี้ก็เป็น 6 สิ่งหลักๆ ที่สามารถมัดใจพนักงานให้อยู่กับเราไปได้นาน ๆ 


Credit OK มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องสวัสดิการพนักงาน ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกเพื่อมาเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานบนแพลตฟอร์มของ Credit OK ภายในปี 2565 นี้ หากสนใจ สามารถดูรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ https://www.creditok.co/