ลูกค้ามองหาความคุ้มค่ามากขึ้น จะหมดยุค Brand Loyalty แล้วหรือยัง?

พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนไปแล้วในระยะยาว ทำให้เปลี่ยนการใช้ชีวิตเริ่มเข้าใจยากขึ้นและความภักดีต่อแบรนด์ก็เปราะบางกว่าที่เคย

Rawisara

January 28, 2022