อย่าเพิ่งทำโฆษณา ถ้ายังไม่รู้เส้นทางการซื้อของผู้บริโภค (Consumer Journey)

กว่าที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้า ในหัวของลูกค้าเขาคิดอะไรอยู่บ้าง มาทำความรู้จัก Consumer Journey หรือเส้นทางการซื้อของผู้บริโภค เพื่อที่จะเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในแต่ละครั้ง

Rawisara

November 4, 2021