ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

SME บริหาร “เงินทุนหมุนเวียน” อย่างไร ไม่ให้ต้องปิดกิจการ

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้ดี ให้รายรับที่เข้ามามีความสมดุลกับต้นทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อลดปัญหาติดขัดทางธุรกิจ

Rawisara

March 1, 2022