ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

คุ้มครองได้ครอบคลุมกว่า เมื่อต่อพ.ร.บ. รถยนต์ พร้อมทำประกันรถยนต์

การต่อพ.ร.บ. รถยนต์ เป็นกฏระเบียบข้อบังคับอยู่แล้ว เพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุรถยนต์ แต่การเสริมประกันรถยนต์แต่ละชั้นเข้าไปจะคุ้มครองได้ครอบคลุมมากขึ้น

Rawisara

May 4, 2022

ต่อพ.ร.บ. รถยนต์ สำคัญอย่างไร และหากขาดต่อพ.ร.บ. จะเกิดอะไรขึ้น

พ.ร.บ. รถยนต์มีอายุเพียง 1 ปีเท่านั้น เมื่อนึกขึ้นได้ พ.ร.บ. ก็หมดอายุไปแล้ว แล้วหากขาดต่ออายุจะต้องเสียค่าปรับไหม? Credit OK มีคำตอบให้คุณ

Rawisara

April 6, 2022