ร้านอาหารออนไลน์ ขายอย่างไรให้ดึงดูดลูกค้า

7 วิธีในการปรับตัวเพื่อพยุงให้ธุรกิจอยู่รอดต่อได้ในสภาวะนี้ ที่นอกเหนือจากรสชาติและคุณภาพของอาหาร

Rawisara

September 21, 2021