SME และ Startup มีความแตกต่างกันอย่างไร

SME และ Startup มีความแตกต่างกันอย่างไร


ถ้าพูดถึงธุรกิจ SME และธุรกิจ Startup หลาย ๆ คนจะคุ้นเคยกันดีกับสองคำนี้ มักจะเป็นธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ถ้าถามถึงความแตกต่างของ 2 คำนี้ น้อยคนนักที่จะบอกได้ว่ามันแตกต่างกันยังไง หลายคนให้นิยามว่า ทุกบริษัท Startup ต้องมีจุดเริ่มต้นเป็น SME มาก่อน แต่ SME ทุกบริษัท อาจจะไม่ได้เป็น Startup เสมอไป แล้วจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จตรงตามเป้าหมายได้ อันดับแรกเราต้องมาแยกความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup กันก่อนเลยค่ะ

SME คืออะไร

SME ( Small and Medium Enterprises ) คือ ธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางที่ผลิตสินค้า บริการ รวมถึงธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก เช่น ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจสุขภาพ ธุรกิจขายของออนไลน์ ธุรกิจด้านการผลิตสินค้า รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจ SME ในประเทศไทย (ณ วันที่ 28 ก.พ. 64) มีจำนวน 781,829 ราย และกลุ่มขับเคลื่อน GDP คือ ธุรกิจรายใหญ่ที่มีเพียง 16,126 ราย คิดเป็น 2.06%  เท่านั้น

ซึ่ง SME มีความเกี่ยวข้องกับคนมากกว่าทำให้มีส่วนสำคัญคือ ให้เกิดการจ้างงาน และตลาดของ SME ส่วนใหญ่อยู่ภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น

Startup คืออะไร

Startup คือ ธุรกิจทั่วไป ที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเน้นการเติบโตแบบรวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งธุรกิจต้องโต 1000% ภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้น และต้องสร้างสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคหรือทำให้ผู้บริโภคใช้ชีวิตง่ายขึ้น หรือเข้ามาช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค และใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในการเสนอขายบริการได้ ยกตัวอย่าง Wongnai, Bitkub, Finnomena, Pomelo, Ookbee เป็นต้น

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  SME และ Startup

ซึ่งทั้ง SME และ Startup มีความเหมือนกันตรงที่ มีการนำเทคโลยีมาช่วยปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อให้ทันกับสถานการณ์การต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา หากมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วธุรกิจไม่ได้ปรับตัว ก็มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับธุรกิจโดยอาจจะล้มหายจากไปได้เหมือนกัน ผู้ประกอบการควรที่ตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในแต่ละช่วงเวลาและเป้าหมายใหญ่ของธุรกิจ เพื่อที่จะประเมินความสำเร็จและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจนั้นอย่างตั้งใจและไม่ย่อท้อ Credit OK ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่านค่

สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/

และสามารถติดต่อเราได้ที่เว็บไซต์ https://www.creditok.co/

ที่มา : https://www.smartsme.co.th/content/243966