สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 จากแบงก์ชาติ มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

สรุปมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 จากแบงก์ชาติ มีอะไรน่าสนใจบ้าง?

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ปี 2565 จากแบงก์ชาติ

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในปี 2565 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต หนี้สินเชื่อ และหนี้ทุกประเภทจากช่องทางต่างๆ ทั้งหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน หนี้ธุรกิจ โดยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ดังนี้

1. แก้ไขหนี้เดิม/ปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการแก้ไขหนี้เดิม/ปรับโครงสร้างหนี้
 • สินเชื่อส่วนบุคคล/บัตรเครดิต รวบหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลเป็นก้อนเดียวผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ดอกเบี้ย 5% ผ่าน www.debtclinicbysam.com
 • สินเชื่อบ้าน/ สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน หรือ Debt consolidation รวบหนี้บ้าน และหนี้รายย่อยที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อลดภาระดอกเบี้ย สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงิน
 • หนี้ทุกประเภท
 • แก้หนี้ระยะยาว (3 ก.ย.64) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้

สอบถามข้อมูลได้ที่ที่สถาบันการเงิน

 • New! แก้หนี้ระยะยาวของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ : SFIs (1 ม.ค.65-31 ธ.ค.66) ปรับโครงสร้างหนี้ระยะยาวให้สอดคล้องกับรายได้  สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
 • ทางด่วนแก้หนี้

 1.สามารถลงทะเบียนขอปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ 

 2.ปรับโครงสร้างหนี้ที่มีเจ้าหนี้หลายราย ผ่าน www.1213.or.th/app/debtcase

 • หนี้ธุรกิจ
 • โครงการพักทรัพย์ พักหนี้ โอนทรัพย์ชำระหนี้ โดยให้สิทธิซื้อคืน สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงิน (ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค.62)

2. การขอสินเชื่อ

มาตรการการขอสินเชื่อ
 • หนี้ธุรกิจ
 • สินเชื่อฟื้นฟู ขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบธุรกิจ ดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปีอายุ 5 ปี สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงิน ไม่เป็น NPL 31 ธ.ค.62
 • บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล
 1. ผ่อนผันเพดานวงเงิน ขยายเพดานวงเงินเป็น 2 เท่า สำหรับลูกหนี้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ให้บริการ
 2. สินเชื่อบุคคลดิจิทัล (Digital P-Loan) ขยายวงเงินเป็น 40,000 บาท ชำระคืนภายใน 12 เดือน สอบถามข้อมูลที่สถาบันการเงิน

3. รับคําปรึกษา

มาตรการรับคําปรึกษาและแจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียน
 • หนี้ทุกประเภท

 chatbot “หมอหนี้เพื่อประชาชน”  แนะนำแก้หนี้ด้วยตนเองสำหรับลูกหนี้รายย่อยและลูกหนี้ SMEs ผ่าน 2 ช่องทาง เว็บไซต์ www.bot.or.th/app/doctordebt และ Line@doctordeb 

4. แจ้งปัญหาและเรื่องร้องเรียน

 • หนี้ทุกประเภท

ทางด่วนแก้หนี้ ประสานงานเจ้าหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ได้รับการแก้หนี้โดยเร็ว 

โทร 1213 หรือ www.1213.or.th/app/debtcase

ซึ่งเมื่อมีปัญหาเรื่องหนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเข้าร่วมมาตรการต่าง ๆ และปรับโครงสร้างหนี้ หรือเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของแบงก์ชาติตามประเภทตามความต้องการได้โดยตรง

ที่มา

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/