title>ใช้หน้าบ้านทำธุรกิจ ควรทำประกันบ้าน VS ประกันธุรกิจ
ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

ใช้หน้าบ้านทำธุรกิจ ควรทำประกันบ้าน VS ประกันธุรกิจ

ใช้หน้าบ้านทำธุรกิจ ควรทำประกันบ้าน VS ประกันธุรกิจ

ใช้หน้าบ้านทำธุรกิจ ควรทำประกันบ้าน VS ประกันธุรกิจ

โบราณกล่าวว่า “โจรปล้น 10 ครั้ง ยังไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” แล้วถ้าเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เกิดขึ้นกับ “บ้านของเรา” ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสถานที่ทำธุรกิจด้วยนั้น  โดยที่ไม่มีประกันอัคคีภัยคงจะสร้างมูลค่าความเสียหายไม่ใช่น้อยๆ

ปัจจุบันผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมาก ได้เริ่มจากการทำธุรกิจของตัวเองที่บ้าน ด้วยเหตุผลต่างๆ ที่อาจเริ่มต้นเพราะเป็นธุรกิจออนไลน์ ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้าน หรือเพราะความสะดวกสบายแถมยังไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ อย่างไรก็ตามแม้จะทำธุรกิจที่บ้านของตัวเอง แต่ก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงประเภทเดียวกับธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ความเสียหายจากอัคคีภัย ความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องจักร และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อป้องกันตนเองหรือบุคคลที่สามจากการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือชีวิต หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่เริ่มต้นธุรกิจจากที่บ้านของตัวคุณเอง แล้วกำลังมองหาหลักประกันให้กับสินทรัพย์ของคุณ แต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าจะเลือกทำประกันแบบไหนดีระหว่างประกันบ้านหรือประกันธุรกิจ บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับประกันภัยทั้ง 2 ประเภท เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจให้กับคุณกันค่ะ

ความคุ้มครองหลักของประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยหรือประกันบ้าน

ประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัยนั้นเป็นประกันภัยภาคบังคับที่ต้องทำหากยื่นเรื่องกู้สินเชื่อบ้าน ตาม “พรบ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์” พ.ศ. 2496 มาตราที่ 29 แต่ถ้าซื้อบ้านด้วยเงินสดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจว่าจะทำหรือไม่ทำ ซึ่งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงภัยของที่อยู่อาศัย ซึ่งมีความเสี่ยงภัยต่ำเมื่อเทียบกับลักษณะภัยอื่น ๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สำนักงานรวมถึงธุรกิจ ฯลฯ โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาก

ความคุ้มครองหลักของประกันบ้าน VS ประกันธุรกิจ

1. ไฟไหม้ 

รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่

2. ฟ้าผ่า 

รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า 

3. การระเบิดทุกชนิด

4. ภัยจากยานพาหนะ

จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย) แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย

5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน 

  • จากการชน หรือตกใส่
  • ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน
  • อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย

6. ภัยเนื่องจากน้ำ 

  • เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ
  • จากการปล่อย รั่วไหล ล้น
  • จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางอากาศที่ชำรุด แต่ไม่รวมถึง น้ำท่วม และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร

การซื้อกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยหรือประกันบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างความคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวที่เรารัก อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองก็ไม่ครอบคลุมธุรกิจ

หากให้พูดง่ายๆ ก็คือ ความเสี่ยงจากการอยู่บ้านเฉยๆ กับความเสี่ยงจากการทำธุรกิจ ถือเป็นความเสี่ยงคนละประเภทกัน และมีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน

ดังนั้น  หากคุณทำธุรกิจที่บ้าน การทำประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจหรือประกันธุรกิจเพิ่มเติม ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณ จากการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากความเสียหายของอุปกรณ์ เครื่องจักร สต็อกสินค้าหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่ธุรกิจของคุณเป็นเจ้าของหรือเช่า ในขณะเดียวกัน ความรับผิดก็จะครอบคลุมถึงลูกค้าและบุคคลที่สาม สำหรับการได้รับความเสียหายทางร่างกายหรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ความคุ้มครองหลักของของประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจหรือประกันธุรกิจ

การประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจให้ความคุ้มครองหลัก ดังนี้

1. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

(ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น สำนักงาน ร้านค้า โรงภาพยนตร์ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โกดังหรือโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ 

2. ทรัพย์สินต่างๆ

ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน ของใช้และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ สต็อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคารนั้น ฯลฯ 

3. ไฟไหม้

แต่ไม่รวมถึงการระเบิดอันเป็นผลมาจากไฟไหม้ (เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สใช้สำหรับ ทำแสงสว่างหรือ ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย) ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยที่เกิดจากการบูดเน่า การระอุตามธรรมชาติ หรือการลุกไหม้ขึ้นเอง และในระหว่างกรรมวิธีใดๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง

4. ฟ้าผ่า

5. การระเบิดของแก๊ส

ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ยกเว้นการระเบิดของแก๊สเนื่องจากภัยแผ่นดินไหว 

ความคุ้มครองอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้  เช่น ภัยแผ่นดินไหว ภัยน้ำท่วม ภัยจากลูกเห็บ ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ภัยนัดหยุดงาน การประกันภัยโจรกรรม การจลาจลและการกระทำอันมีเจตนาร้าย ฯลฯ ขึ้นอยู่กับแผนประกันของแต่ละบริษัทประกันฯ หรือผู้เอาประกันภัยยังสามารถขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ 

ข้อดีของการทำประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจหรือประกันธุรกิจ ได้แก่

  1. ได้รับเงินชดเชย เมื่อเกิดการสูญเสีย ธุรกิจจะได้รับเงินชดเชยมาใช้สำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น เงินชดเชยจะเป็นเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงธุรกิจในดำเนินต่อไปได้ระยะหนึ่ง
  2. ไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน หากเกิดเหตุไม่คาดคิดธุรกิจจะได้รับเงินประกัน  โดยไม่จำเป็นต้องเอาเงินเก็บฉุกเฉินของกิจการมาใช้ ช่วยให้ธุรกิจยังคงมีสภาพคล่องที่มั่นคง
  3. แสดงถึงความมั่งคงทางการเงิน กรมธรรม์ที่ซื้อไว้ถือเป็นหลักฐานที่ใช้แสดงหลักทรัพย์หรือความมั่นคงทางสถานะภาพการเงินของธุรกิจนั้นได้ 
  4. ตระหนักถึงความปลอดภัย ประกันธุรกิจช่วยให้เจ้าของธุรกิจ ตระหนักถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตหรือการทำกิจวัตรประจำวันใดๆ เพราะการลดความเสี่ยงหมายถึงการจ่ายเบี้ยที่น้อยลง

แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจจะมีขนาดเล็กมาก แต่ธุรกิจที่บ้านก็มีความเสี่ยงไม่ต่างกับบริษัทขนาดใหญ่ เพราะ “บ้าน” เป็นอีกหนึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงและมีความเสี่ยงไม่ต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่นๆ การทำ “ประกันภัย” ช่วยจัดการความเสี่ยงและเตรียมแผนรับมือ เปรียบเสมือนเป็นการถ่ายโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันช่วยดูแลแทน ช่วยให้เราเบาใจได้ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับบ้านของเรา ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อประกันได้โดยตรงจากผ่านบริษัทประกัน ตัวแทนหรือผ่านเว็บไซต์ออนไลน์อย่าง Credit OK ที่มีแพ็กเกจคุ้มครองธุรกิจ หรือ SME All Protect ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลางรวมถึงบุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น การประกันภัยเงินสด การประกันภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถผ่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยได้สูงสุด 6 งวด แม้ไม่มีบัตรเครดิต เห็นไหมคะ ว่าคุณสามารถทำประกันธุรกิจออนไลน์ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนได้อีกด้วย 

ทำความรู้จักกับ SME All Protect เพิ่มเติมได้ที่บทความ ทำประกันอัคคีภัย ที่ไหนดี? ‘SME All Protect’ คุ้มครองได้มากกว่าไฟไหม้

ที่มา
www.legalzoom.com

www.oic.or.th/th/consumer

www.oic.or.th/th/education/insurance/fire/for-business

สนใจผลิตภัณฑ์ของ Credit OK สามารถติดตามได้ผ่านทาง

เว็บไซต์ : www.creditok.co 

Line Official : @creditok

บทความอื่นเพิ่มเติม : https://blog.creditok.co/