เลื่อนแจกเร็วขึ้น! ครม.อนุมัติแล้ว คนละครึ่งเฟส 4

เลื่อนแจกเร็วขึ้น! ครม.อนุมัติแล้ว คนละครึ่งเฟส 4

ครม.อนุมัติแล้ว
คนละครึ่งเฟส 4

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ครม.อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 34,800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ.2564  โดยจะดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2565 จำนวน 29 ล้านสิทธิ  โดยวงเงินที่รัฐบาลอนุมัติคือ 1,200 บาท  ซึ่งรัฐสนับสนุนเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไปและบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง สามารถเตรียมกดยืนยันผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 65

การลงทะเบียน

  • ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ จำนวน 27.78 ล้านสิทธิ สามารถเตรียมกดยืนยันผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 65
  • ผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิ จำนวน 1 ล้านกว่าสิทธิที่เพิ่มมานั้น สามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”หรือที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 และเริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 17 ก.พ.

นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้มีความเห็นให้ พิจารณาปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 ก.พ. 2565 จากเดิม ที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 ก.พ. 2565  เพื่อให้ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ถือบัตรในโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน  ระยะที่ 4 จำนวนไม่เกิน 13.45 ล้านคน กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 จำนวน 2.25 ล้านคน กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19 โดยจะให้เงินช่วยเหลือ 600 บาทต่อคน  ตลอดระยะเวลาโครงการ ตลอดโครงการระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ถึง 30 เมษายน 2565 โดยจะเติมเงินเดือนละ 200 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้ประชาชนนำไปซื้อสินค้าต่าง ๆ จากร้านธงฟ้า ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ซึ่งเป็นการบรรเทาเรื่องค่าครองชีพ

ที่มา

www.bangkokbiznews.com

www.pptvhd36.com

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/