ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

แนวทางเตรียมรับมือครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้ประกอบการ SME

แนวทางเตรียมรับมือครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับผู้ประกอบการ SME

แนวทางเตรียมรับมือครึ่งปีหลัง 2565

ผ่านมาแล้วครึ่งปี 2565  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก็เริ่มคลี่คลายลง มีประกาศให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยในการใช้ชีวิตประจำวันได้  พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป มีความต้องการสินค้าและบริการมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาเงินเฟ้อ ต้นทุนสินค้าที่เพิ่มขึ้น ภาคธุรกิจจำนวนมากประสบกับปัญหาการขาดสภาพคล่องเนื่องจากธุรกิจจำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเช่า ค่าพนักงาน ซึ่งมีแต่ความไม่แน่ไม่นอน Credit OK จึงอยากชวนผู้อ่านกลับมาทบทวนเป้าหมายในชีวิตหรือธุรกิจที่ตั้งใจไว้ในช่วงต้นปีว่าสามารถทำไปได้มากน้อยแค่ไหน เพราะธุรกิจก็อาจจะมีอุปสรรคที่อาจทำให้เป้าหมายติดขัดหรือไม่ได้ไปไหน บางธุรกิจอาจเริ่มวางแผนไตรมาสใหม่ แต่บางธุรกิจอาจจะยังคงดำเนินเป้าหมายเดิมให้สำเร็จก่อน ซึ่งไม่ผิดเลยหากคุณยังไม่เริ่มทำสิ่งใหม่ๆ เพราะเป้าหมายของแต่ละคนหรือธุรกิจล้วนไม่เหมือนกัน ความยาก-ง่ายในการทำให้เป้าหมายนั้นๆ สำเร็จก็ย่อมใช้เวลาที่ไม่เท่ากัน

ต่อไปนี้คือ 4 แนวทางแนะสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อเตรียมรับมือกับครึ่งปีหลัง 2565 สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่คาดเดาได้และคาดเดาไม่ได้ เพราะอะไรๆ ก็ไม่แน่นอน แต่ธุรกิจของเราต้องรอด! 

1. วางกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business strategy)

เตรียมแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยืดหยุ่นปรับได้ทุกสถานการณ์ การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจควรเป็นแผนงาน ที่ช่วยให้ทุกๆ คนในงานรู้ทิศทาง และมีการกำหนดว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนงานไหน สร้างวัฒนธรรมการเปิดกว้างและพูดคุยกันได้ เพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามความคาดหวัง ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ได้อย่างชัดเจน ธุรกิจจะมีกลยุทธ์ในการแก้ไขอย่างไร ทั้งในแง่ของธุรกิจ การเงินและพนักงาน  เมื่อธุรกิจรู้เท่าทันถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถบริหารเรื่องต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างของการปรับตัว เช่น การเปลี่ยนจากการขายหน้าร้านอย่างเดียวมาเน้นขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น หรือหากขายผ่านออนไลน์อยู่แล้วยอดขายยังไม่เติบโตเท่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อต้นปี อาจจะต้องหาแพลตฟอร์มใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ให้เข้ากับธุรกิจมากขึ้น

2. ตั้งเป้าหมายสำหรับครึ่งปีหลัง (Goals)

ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับครึ่งปีหลัง 2565 คือธุรกิจจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ถึงแม้สถานการณ์จะไม่แน่นอน  การตั้งเป้าหมายระยะสั้นๆ เป็นสิ่งที่เราต้องทำสม่ำเสมอ เพราะจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทันเวลา ช่วยให้ธุรกิจสามารถประเมินสถานการณ์ต่างๆ ได้ดีและรู้ถึงการเติบโตของธุรกิจได้ทันเวลาเสมอ 

การตั้งเป้าหมายตามหลักการของ SMART

  • S : Specific (เฉพาะเจาะจง) เป้าหมายนั้นต้องเจาะจง บอกถึงรายละเอียดที่ต้องทำให้ชัดเจน
  • M : Measurable (สามารถวัดได้) สิ่งที่ทำต้องวัดผลได้ชัด เพื่อบอกให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นใกล้เคียงกับหน่วยวัดผลที่เราตั้งไว้ไหม
  • A : Attainable (บรรลุผลได้) ต้องเป็นเป้าหมายที่ธุรกิจสามารถทำได้จริง ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป เป้าหมายที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจมีแรงผลักดันให้สำเร็จได้ในที่สุด
  • R : Relevant (มีความสมเหตุสมผล) เป้าหมายต้องเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของธุรกิจ ควรสมเหตุสมผลและมีความสอดคล้องกับธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาของเราด้วย
  • T: Time Bound (กำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน) เป้าหมายควรมีกรอบเวลากำหนดที่ชัดเจน ว่าสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายในระยะสั้นหรือระยะยาว ธุรกิจอยากจะบรรลุผลให้ได้ภายในช่วงไหน

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจหรือโควิด-19 การให้ที่ปรึกษาทางการเงินเข้ามาช่วยให้คำแนะนำก็อาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะได้รับการช่วยเหลือทั้งการบริหารการเงิน การลงทุน รวมถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงินใหม่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

3. การบริการลูกค้า (Customer service)

ในยุคโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากขึ้น การบอกต่อแบบปากต่อปากก็ทำได้ง่ายและไวขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาที ธุรกิจจึงต้องหาวิธีในการที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าปัจจุบันการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า เพื่อติดตามว่าลูกค้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ เพื่อนำมาพัฒนาการบริการให้กับลูกค้า กุญแจสำคัญที่เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ได้แก่

  • รู้จักลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ยังอยู่กับคุณ การเสนอบริการต่าง ๆ เพื่อที่จะสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ความภักดีของลูกค้า เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ การบริการที่ดีเป็นหนึ่บเหตุผลให้ลูกค้าของคุณไว้วางใจธุรกิจและอยู่เคียงข้างคุณในทุกช่วงที่ธุรกิจอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
  • เข้าร่วมกิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจของคุณ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้ไม่หายไป ในช่องทางออฟไลน์ อย่างเช่น การออกบูธเพื่อพบกับลูกค้า ส่วนช่องทางออนไลน์ อย่างเช่น การเข้าร่วมแคมเปญทางการตลาดผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยผู้คนได้เรียนรู้หรือจำชื่อธุรกิจองคุณได้ และมีโอกาสสร้างความสนใจให้กับลูกค้าใหม่ๆ 

4. การบริหารการเงิน (Budgeting)

จากปัจจัยหลายๆ อย่างอาจทำให้รายรับของธุรกิจลดลง เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความไม่แน่นอนจากช่วงสองปีที่ผ่านมา การวางแผนการเงินล่วงหน้าไม่เพียงแต่ช่วยประคับประคองธุรกิจแต่เป็นการวางแผนการเติบโตของธุรกิจด้วยเช่น เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในยุคโควิดแบบนี้ พื้นฐานคือต้องมีเงินสำรองไว้ 3-6 เดือนของรายจ่าย  รวมถึงควรวางแผนและศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหลักประกันให้ธุรกิจเพิ่มเติม เช่น การทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือการทำประกันธุรกิจ การทำประกันเสมือนกับธุรกิจได้ถ่ายโอนความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจไม่ต้องนำเงินหมุนเวียนของธุรกิจมาจ่ายก่อน

สำหรับการทำประกันธุรกิจ บริษัทขนาดใหญ่หลาย ๆ แห่งมักมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและหาความคุ้มครองที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ  แต่สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SME มักไม่ค่อยมีโอกาสได้รับคำปรึกษาในด้านนี้ จึงทำให้มีข้อสงสัยว่าควรจะทำประกันธุรกิจที่ไหนดี วันนี้ Credit OK มีแพ็กเกจคุ้มครองธุรกิจมาแนะนำ ซึ่งก็คือ SME All Protect ที่ออกแบบมาเพื่อ SME โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งความคุ้มครองพื้นฐานและความคุ้มครองเพิ่มเติม เหมาะสำหรับธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ไปจนถึงสำนักงานทั่วไป ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ SME All Protect ได้ที่ SME All Protect คุ้มครองได้มากกว่าไฟไหม้ เพราะการบริหารการเงินที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมั่นคงมากขึ้น

แผนธุรกิจไม่ใช่แค่การคาดการณ์ แต่ธุรกิจต้องสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

และทั้ง 4 ข้อก็เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณสร้างแผนธุรกิจที่สำหรับครึ่งปีหลัง 2565 ไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นเวลาที่ใช่ของธุรกิจคุณได้เติบโต คุณควรมีข้อมูลในแผนธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ประกอบการต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อให้ธุรกิจ SME อยู่รอดแม้ต้องเผชิญวิกฤตต่างๆ สิ่งเหล่าจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจคุณได้แน่นอน

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co หรือติดตามรายละเอียดประกันอัคคีภัยโรงงาน  ประกันอัคคีภัย อาคารพาณิชย์ หรือประกันภัยอื่นเพิ่มเติมเร็ว ๆ นี้ ได้ที่ www.creditok.co