อาชีพไม่มีสลิปเงินเดือน ทำอย่างไรให้เครดิตดี โปรไฟล์ปัง!

ทำอย่างไรให้เครดิตดี

โปรไฟล์ปัง!

ปัจจุบันมีอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้มีเพิ่มขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ไม่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องเป็นพนักงานประจำหรือรับราชการ บางคนอาจมองว่าอาชีพอิสระทำรายได้ให้มากกว่า เช่น ขายของออนไลน์ เกษตรกร พ่อค้าหรือกลุ่มอาชีพอิสระต่าง ๆ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จเหมือนกัน ซึ่ง อุปสรรคใหญ่ ก็คือ เรื่องเงินทุน ซึ่งอาจจะหมุนเงินไม่ทัน หรืออาจได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลใจของผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระในการที่จะขอสินเชื่อ เพราะเป็นอาชีพที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ซึ่งสลิปเงินเดือนเปรียบเสมือนการยืนยันถึงรายได้ที่คุณได้รับในแต่ละเดือน เป็นสิ่งการันตีว่าคุณมีความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ ถือว่าเป็นหลักฐานทางการเงินที่สำคัญมาก ๆ เมื่อต้องทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญ อย่างเช่น การขอสินเชื่อหรือการสมัครบัตรเครดิต แต่จริง ๆ แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานทดแทนได้ ช่วยในการประเมินความสามารถ (ability) หรือความเต็มใจ (willingness) ในการชำระหนี้ของผู้ขอสินเชื่อได้ ต้องทำอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ

 1. มีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอ
มีการเดินบัญชีที่สม่ำเสมอ

นั่นก็คือ พฤติกรรมการออมเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เป็นสิ่งที่ทุกกิจการควรทำ ควรมีเงินฝากสม่ำเสมอในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน และควรมีเงินฝากมากกว่าเงินที่ถอนออกไป จำนวนเงินและจำนวนครั้งที่ถอนจะเป็นจะบ่งบอกถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ขอสินเชื่อว่าจะมีความสามารถในการชำระเงินในแต่ละครั้งมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการพิจารณา ได้แก่

· พฤติกรรมการจ่ายหนี้ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา จ่ายค่าโทรศัพท์ต่าง ๆ มีการชำระเงินตรงเวลาหรือไม่ มีการค้างชำระมากน้อยแค่ไหน ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงวินัยของคุณได้เช่นเดียวกัน

· พฤติกรรมการซื้อขายสินค้าออนไลน์ ผู้ซื้อซื้อสินค้าสม่ำเสมอ จ่ายตรงเวลา ไม่ยกเลิกรายการ ส่วนผู้ขาย ต้องได้รับเงินสม่ำเสมอ มีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้คืน

· การจ่ายภาษี ถ้ามีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ควรนำไปประกอบการยื่นเอกสารด้วย เพราะจะช่วยยืนยันแหล่งที่มาของรายได้อีกทาง

 1. เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือข้อมูลทางการเงิน
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือข้อมูลทางการเงิน

อย่างเช่น กลุ่มอาชีพเกษตรกร ชาวประมง กลุ่มอาชีพค้าขาย หรือกลุ่มอาชีพอิสระ ควรเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือข้อมูลทางการเงิน เพื่อใช้ในการการยืนยันตัวตนของคุณและกิจการ เปรียบเสมือนสิ่งที่แสดงความน่าเชื่อถือ ได้แก่

 • โฉนดที่ดิน/เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อแสดงสถานที่ในการประกอบกิจการและบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์นั้น ๆ
 • สัญญาเช่าสถานที่ เพื่อบอกว่าประกอบกิจการอยู่ที่ไหนและระยะเวลาในการประกอบอาชีพ
 • รูปถ่ายหน้าร้านหรือภาพหน้าเพจของร้านค้า เพื่อยืนยันว่าคุณประกอบอาชีพค้าขาย ขายอะไร สต๊อกสินค้าอย่างไร หรือรูปถ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ในทำงานก็ใช้เป็นเครื่องช่วยยืนยันด้วยเช่นกัน 
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน  เพื่อชี้แจงเงินทุนหมุนเวียนในบัญชีแต่ละเดือน รายได้ต่อเดือนที่ได้รับ และควรมีเงินฝากในบัญชีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีรายได้เข้าเป็นจำนวนเท่ากันทุก ๆ เดือน เพื่อดูว่าเพียงพอต่อการชำระจ่ายค่างวดในทุก ๆ เดือนไหม
 • การจัดทำบัญชีรายรับ–รายจ่ายในทุก ๆ เดือน อาจเป็นบันทึกการขายหรือสั่งสินค้า เพื่อแสดงถึงที่มาที่ไปของสินค้า รวมถึงใบเสร็จต่าง ๆ ที่มาจากขายสินค้าให้กับนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางหรือการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันรายได้และปริมาณในการสต๊อกสินค้า
 • หนังสือรับรองการทำงาน จากสถานที่ทำงานของคุณ ในกรณีที่ทำอาชีพอิสระ เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
 • การจดทะเบียนการค้า ในกรณีที่มี ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ชัดเจนและสำคัญมาก
 1. การสร้างหนี้สิน 
การสร้างหนี้สิน 

ในที่นี้หมายถึง “หนี้ที่ดี” คือหนี้ที่สร้างผลประโยชน์ได้ในอนาคตหรือก่อให้เกิดรายได้ เช่น การซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หนี้ที่ลงทุนในสินทรัพย์ อย่างการลงทุนกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าแล้วได้ส่วนต่างเป็นกระแสเงินสด รวมถึงหนี้กยศ. เพราะเป็นเงินที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเรามีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ที่สม่ำเสมอและมีความมั่นคงในอาชีพ แต่ก็ควรระวัง เพราะหนี้ที่ดี อาจเปลี่ยนเป็นหนี้ที่ไม่ดีได้ ถ้าเราไม่วางแผนอย่างรอบคอบในการชำระหนี้ และควรพิจารณาตัวเองให้ดีว่าเราพร้อมที่จะสร้างหนี้แล้วหรือยัง

 1. การทำประกันหรือผ่อนเบี้ยประกัน
การทำประกันหรือผ่อนเบี้ยประกัน

เปรียบเสมือนว่าคุณรู้จักวางแผนการเงินให้กับตัวเองและกิจการอย่างหนึ่ง ซึ่งว่าถือเป็นการป้องกันความเสี่ยง เพราะในอนาคตคุณอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่ และการผ่อนเบี้ยประกัน ซึ่งบริษัทประกันบางบริษัทสามารถให้ลูกค้าแบ่งชำระเป็นงวดได้ โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย ซึ่งการผ่อนเบี้ยประกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บ่งบอกวินัยในการชำระเงินของคุณว่าสม่ำเสมอหรือไม่และบ่งบอกความสามารถในการจ่ายค่าเบี้ยประกัน เพราะการทำประกันถือเป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินและสร้างความมั่งคั่งให้ชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนมองข้ามไป 

เห็นมั้ยคะว่าเครดิตทางการเงินดี ๆ สามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง แถมง่ายมากซะด้วย โดยต้องมีการวางแผนและมีวินัยทางการเงินที่ดี หากคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือประกอบอาชีพอิสระ ที่ต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องกับกิจการ เราขอแนะนำสินเชื่อสำหรับธุรกิจ SME จาก Credit OK ที่จำเป็นไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนในการขอสินเชื่อ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น ผ่านกระบวนการให้สินเชื่อที่สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีบริการประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการ ที่สามารถแบ่งชำระจ่ายได้สูงสุด 6 งวด โดยไม่เสียดอกเบี้ยเพื่อช่วยให้ธุรกิจมีสภาพคล่องที่ดียิ่งขึ้น หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.creditok.co/ หรือแอพพลิเคชัน Credit OK

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/