ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองทุกอย่างจริงไหม?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองทุกอย่างจริงไหม?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองทุกอย่างจริงไหม?

การทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ถือเป็นการเลือกทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจที่ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมมากกว่าประกันรถชั้นอื่นๆ โดยให้ความคุ้มครองตั้งแต่ตัวรถยนต์ คุ้มครองผู้ขับขี่และคู่กรณี ฯลฯ จนทำให้หลายคนอาจเข้าใจว่าไม่ว่าจะทำอะไรผิด ประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะให้ความคุ้มครอง สามารถเคลมได้ทุกกรณี  แต่จริงๆ แล้วประกันรถยนต์ชั้น 1 นั้นไม่ได้ให้ความคุ้มครองทุกกรณี เพราะหากบริษัทประกันฯ สืบได้ว่าผู้เอาประกันภัยรถยนต์ ตั้งใจที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุเอง หรือใช้รถโดยเข้าเงื่อนไขละเว้นการจ่ายประกัน ทางบริษัทประกันฯ ก็มีสิทธิไม่ให้ความคุ้มครองได้เช่นกัน และสิ่งที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองถูกระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ประกันรถยนต์ เพียงแต่ว่าหลายคนมองข้าม หรือเลือกที่จะไม่อ่านเพราะคิดว่าเหตุการณ์ที่ถูกยกตัวอย่างมาจะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอน อย่างไรก็ตามการรับรู้ข้อมูลว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้างเลยเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะจะได้ระมัดระวังตัวมากขึ้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง ซึ่งสิ่งที่ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองนั้นมีกรณียกกเว้นอะไรบ้าง เพื่อที่จะเอาเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์เคลมประกันรถของคุณกันค่ะ

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครองอะไรบ้าง?

1. ไม่คุ้มครองหากเมาแล้วขับหรือไม่มีใบขับขี่

ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการไม่มีใบขับขี่และเมาแล้วขับเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย  ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคันอื่นๆ ได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต  ถ้าแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ประกันรถยนต์จะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและฝ่ายเสียหาย แต่ถ้าแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองผู้เอาประกัน แม้จะซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่มีเบี้ยสูงสุดก็ตาม บริษัทประกันจะจ่ายให้เฉพาะรถคันที่ถูกชน  ส่วนคนขับที่เมาแล้วชนนั้น บริษัทประกันจะไล่เบี้ยค่าเสียหายทั้งหมดจากผู้เอาประกันเพื่อนำไปชดใช้ให้ผู้เสียหายในลำดับถัดไปอีกทางที่ดีเราขอแนะนำว่า “ดื่มไม่ขับ” ดีที่สุด  อย่าคิดว่าแอลกอฮอล์ 1 กระป๋อง คงไม่ทำให้เมาเท่าไหร่ เพราะปลอดภัยต่อตัวเรา คนอื่นด้วย อีกทั้งเมาแล้วขับกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 200,000 บาท และจำคุกสูงสุด 10 ปี 

2. ไม่คุ้มครองรถที่ดัดแปลงตัวรถโดยไม่มีการแจ้ง

หากมีการดัดแปลงตัวรถหรือดัดแปลงชิ้นส่วนเสี่ยงอันตรายซึ่งไม่ได้มีการแจ้งก่อนทำสัญญาประกันภัย หรือมีการดัดแปลงหลังจากทำสัญญาประกันภัยไปแล้ว เช่น ติดก๊าซ NGV/LPG การแต่งเติมเสริมความเร็ว เสริมความสวยงาม หรือเสริมสมรรถภาพ  ต้องแจ้งบริษัทประกันภัยให้ทราบนอกจากนี้การจะแต่งรถ ต้องคำนึงถึงหลักกฏหมายด้วยว่าผิดกฎหรือเปล่า เพราะนอกจากจะไปเกิดอุบัติเหตุแล้วบริษัทประกันภัยอาจจะไม่รับผิดชอบ

3. ไม่คุ้มครองหากนำรถขับออกนอกพื้นที่คุ้มครอง

นอกพื้นที่คุ้มครองหรือนอกเหนืออาณาเขต หมายถึงสถานที่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย เช่น ขับรถไปเที่ยวต่างประเทศ ฯลฯ เมื่อคุณขับรถยนต์ออกไปใช้ในพื้นที่นอกเหนืออาณาเขตคุ้มครองแล้วเกิดความเสียหายนอกอานาเขตคุ้มครอง ถูกรถชนหรือเกิดอุบัติเหตุรถชน ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครองแน่นอน

4. ไม่คุ้มครองหากใช้รถนอกเหนือจากที่จดกรมธรรม์ไว้

หากใช้รถนอกเหนือจากที่จดกรมธรรม์ไว้ ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ผิดประเภท เช่น จดไว้ว่าเป็นรถยนต์สำหรับส่วนบุคคล แต่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ หากเกิดอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์อาจไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้เอาประกัน เพราะถือว่าละเมิดเงื่อนไขในกรมธรรม์

5. ไม่คุ้มครองหากนำรถยนต์ไปใช้ในทางผิดกฎหมาย

การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ก่อจราจล ปล้นทรัพย์ ขนยาเสพติด ฯลฯ หากเกิดเหตุการณ์ขับรถหนีจากการไล่ล่าของตำรวจ แล้วเหยียบเบรครถยนต์ไม่ทันจนแหกโค้งจนขับรถชนเสาไฟฟ้า ในเหตุการณ์แบบนี้ที่นำรถยนต์ไปทำในเรื่องผิดกฎหมายประกันรถยนต์ชั้น 1 ก็จะไม่คุ้มครอง

6. ไม่คุ้มครองหากนำรถยนต์ไปแข่ง

สำหรับสายซิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นการใช้รถยนต์แข่งความเร็วตามสนามแข่งที่ถูกกฎหมาย หรือแข่งความเร็วกันตามถนนแบบผิดกฎหมาย แล้วดันเกิดอุบัติเหตุรถชนขึ้นมา ประกันรถยนต์ชั้น 1 ไม่คุ้มครอง เพราะถือว่านำรถยนต์ไปทำให้เกิดอุบัติเหตุที่สุ่มเสี่ยงต่อการเสียหายจนต้องขอเคลมประกันรถยนต์

7. ไม่คุ้มครองหากนำรถไปลากจูงจนเกิดความเสียหาย

ถ้าเกิดว่ารถยนต์เสียกลางทาง แล้วถูกลากจูงไปยังอู่ซ่อมรถหรือศูนย์ซ่อมรถ แต่ระหว่างทางรถยนต์เกิดได้รับความเสียหายระหว่างลากจูง  จะไม่สามารถขอเคลมประกันรถยนต์ได้เลย นอกจากว่ามีการจ่ายได้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมไว้ก่อนแล้ว

8. ไม่คุ้มครองรถที่ได้รับความเสียหายจากสภาวะสงคราม

ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ถ้าเกิดเหตุการณ์มีสงครามรุกราน สงครามการเมือง หรือการแข็งข้อของทหารที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อรถยนต์ เช่น รถยนต์มีรอยกระสุน รถยนต์ถูกระเบิด ประกันรถยนต์จะไม่คุ้มครองเพราะอยู่เหนือเงื่อนไขที่จะสามารถเคลมได้

9. ไม่คุ้มครองจากวัตถุปรมาณู

รถยนต์ได้รับความเสียหายจากโรงงานนิวเคลียร์ร้ายแรง หรือโดนระเบิดหรือสารกัมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงปรมาณูจนรถยนต์ไฟไหม้ แม้เหตุการณ์แบบนี้จะไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยในประเทศไทย แต่ถ้ามีจริงๆ ประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับสภาวะสงคราม

ถึงแม้ว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 จะไม่ได้คุ้มครองทุกอย่าง มีบางเหตุการณ์ที่ไม่คุ้มครองหรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่การซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 เอาไว้ก็ยังตอบโจทย์ที่สุดและถ้าคิดว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 มีราคาแพงซื้อไม่ไหว เราอยากให้คุณนึกถึงแพ็กเกจประกันภัยรถยนต์ Auto Protect จาก Credit OK ให้คุณสามารถเลือกซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้ง่าย ผ่านช่องทางออนไลน์คุ้มครองทันที โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินก้อนครั้งเดียวในการทำประกัน อีกทั้งยังสามารถผ่อนจ่ายได้แบบ 0%  โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต รวมถึงการซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือ ประกันรถชั้น 3+ ด้วยเช่นกัน ได้ที่ https://www.creditok.co/auto-protect/ พร้อมรับสิทธิประโยชน์ดีๆ มากมาย สามารถเลือกแพ็กเกจเบี้ยประกันรถยนต์ เพิ่มเติมความคุ้มครองได้ตามความต้องการ 

เลือกทำประกันรถยนต์ ผ่าน Credit OK รับเงินคืน 1,000 บาท

ซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 Auto Protect ผ่าน Credit OK

แพ็กเกจประกันรถยนต์ Auto Protect มอบ Cashback คืนให้กับคุณ 1,000 บาท เมื่อคุณซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 และสมัครเป็น OK Partner กับเราต่อ นอกจากนี้เมื่อคุณแนะนำ Auto Protect 1 ให้กับคนที่สนใจ หรือเพื่อนของคุณสำเร็จ คุณยังได้รับค่าแนะนำอีกด้วย สูงสุด 800 บาท*/ฉบับ ยิ่งแนะนำได้มาก ยิ่งได้มาก เพราะคุณอาจได้เงินคืนสะสมเสมือนได้ซื้อประกันฯ ได้ในราคาที่ถูกลงกว่าที่อื่นๆ

เลือกทำประกันรถยนต์ ผ่าน Credit OK รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ* มูลค่า 100,000 บาท

เมื่อคุณซื้อประกันรถยนต์ชั้น 1 และสมัครเป็น OK Partner กับเราต่อ นอกจากจะได้รับ Cashback เงินคืนแล้ว คุณยังได้รับประกันอุบัติเหตุ* มูลค่า 100,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท สิทธิพิเศษสำหรับ OK Partner เท่านั้นเลยนะ ใครที่กำลังลังเลว่าจะเลือกทำประกันรถยนต์ผ่อนได้ กับบริษัทไหนดีอย่าลังเลและเลือกแผนให้เหมาะกับตัวเองและสภาพคล่องทางการเงินให้มากที่สุด *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ทำความรู้จักแพ็กเกจประกันรถยนต์ Auto Protect สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่บทความ Auto Protect ประกันรถยนต์ผ่อนได้ สำหรับคนรักรถ

และหากสนใจผลิตภัณฑ์ Auto Protect และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา สามารถติดต่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ : www.creditok.co FB : Credit OK