ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

ประกันอัคคีภัยร้านค้า “ทางเลือก” หรือ “ความจำเป็น” ที่ต้องทำ

ประกันอัคคีภัยร้านค้า "ทางเลือก" หรือ "ความจำเป็น" ที่ต้องทำ

ประกันอัคคีภัยร้านค้า “ทางเลือก” หรือ “ความจำเป็น” ที่ต้องทำ

จากเหตุการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบทางการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจที่มากขึ้น มีธุรกิจหลายรายทั้งเล็กและใหญ่ต่างทยอยปิดตัวลง ซึ่งนอกจากสาเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจ ก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ SME ไม่ได้วางแผนเอาไว้ นั่นก็คือ การทำ “ประกันอัคคีภัยร้านค้า” หรือประกันธุรกิจ SME เพราะคงไม่มีธุรกิจไหนที่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงขึ้น อย่างเช่น อุบัติเหตุไฟไหม้ร้านค้า โรงงาน อีกทั้งการทำประกันธุรกิจ SME มักจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการจ่ายเบี้ยประกัน ซึ่งหากจะให้ธุรกิจนำเงินก้อนใหญ่มาใช้ทำประกันอาจจะทำให้เกิดผลกระทบกับสภาพคล่องของธุรกิจได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นลำดับท้าย ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้ว ประกันอัคคีภัยร้านค้า นั้นเป็น “ทางเลือก” หรือ “ความจำเป็น” ที่ธุรกิจต้องทำ ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนยังคงลังเลใจอยู่ เราค่อย ๆ คลายความข้องใจกันดีกว่าค่ะ

มั่นใจแค่ไหนว่าธุรกิจของเราไม่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัย?

มั่นใจแค่ไหนว่าธุรกิจของเราไม่มีความเสี่ยงจากอัคคีภัย?
  • จากข้อมูลสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบว่าสถานการณ์อัคคีภัยของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2552-2563 ในประเทศไทยมีเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นมากกว่า 16,471 ครั้ง ตกเฉลี่ยปีละ 1,000 ครั้ง ซึ่งในแต่ละวันจะมีเหตุเพลิงไหม้ถึง 3-4 พื้นที่ 
  • การวิจัยของ Premium Credit บริษัทไฟแนนซ์ชั้นนำของอังกฤษ แสดงให้เห็นว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มี 1 ใน 10 ของบริษัทที่ไม่มีประกันภัย ได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือทรัพย์สินและไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เนื่องจากไม่มีประกัน  ส่งผลให้ธุรกิจมีผลขาดทุนและต่างทยอยกันปิดกิจการไปทั้งธุรกิจหลายรายเล็กและใหญ่

การเลือกแผนความคุ้มครองสำหรับทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME  ให้เข้ากับกลุ่มธุรกิจของตัวเองนั้น มีความสำคัญอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟ ร้านค้าต่าง ๆ สำนักงาน ร้านอาหาร มินิมาร์ท โรงแรม และธุรกิจรายย่อย   เพราะแต่ละกลุ่มธุรกิจมักจะมีความเสี่ยงที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่เหมือนกัน หากคุณสามารถเลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์ธุรกิจได้ นอกจากธุรกิจจะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกับธุรกิจ ประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME  ก็เปรียบเป็นหลักประกันให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ไม่สะดุด  เพราะผู้ทำประกันจะได้รับเงินชดเชยในการฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาดำเนินได้อีกครั้ง 

ซึ่งหากธุรกิจหรือร้านค้านั้น ๆ ไม่มีประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ผู้ประกอบการธุรกิจอาจจำเป็นต้องควักเงินก้อนที่เป็นเงินสำรองหรือเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจมาจ่ายค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น  ซึ่งอาจกระทบต่อสภาพคล่องของธุรกิจได้ ดังนั้นการทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME  ก็เปรียบเสมือนกับเป็นการวางแผนให้กับธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ที่ธุรกิจใช้ในการดำเนินงานในแต่ละวัน และผู้ประกอบการไม่ว่าจะธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางควรที่จะตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยทางธุรกิจที่ต้องเผชิญว่ามีความเสี่ยงและมูลค่าของความเสียหายมากแค่ไหน  

ประกันอัคคีภัยร้านค้า “ผ่อนได้” กับ Credit OK 
 

ประกันอัคคีภัยร้านค้า “ผ่อนได้” กับ Credit OK 

การทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME มักจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการจ่ายเบี้ยประกัน แต่จะดีกว่าไหม? หากธุรกิจไม่ต้องจ่ายเงินก้อนในการทำประกัน และยังมีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจอยู่ โดยที่ไม่เป็นภาระของกิจการ อีกทั้งยังได้รับความคุ้มครองอีกด้วย 

เพราะ Credit OK เข้าใจว่าแต่ละธุรกิจ SME ต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง จึงได้ออกแบบแผนประกัน  “SME All Protect” แพคเกจที่คุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงภัยของธุรกิจ SME ได้ครบ จบ ไว้ในที่เดียว โดยธุรกิจจะได้รับประโยชน์ ดังนี้

  • ธุรกิจได้รับความคุ้มครองทันที

เมื่อทำสัญญากับบริษัทเรียบร้อย ธุรกิจจะได้รับความคุ้มครอง ที่ครอบคลุมธุรกิจ ทั้งภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยเนื่องจากน้ำ เป็นต้น และยังมีภัยอื่นๆที่จำเป็นเช่น ค่าชดเชยเมื่อธุรกิจต้องหยุดชะงักและสูญเสียรายได้ เป็นต้น สามรถดูรายละเอียดความคุ้มครองของแผนเพิ่มเติมได้ที่ www.creditok.co/sme-all-protect/ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะจ่ายก้อนเดียวหรือแบ่งชำระได้ตั้งแต่ 3 ถึง 6 งวด

  • เป็นการจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่ง

ความคุ้มครองเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับธุรกิจของคุณ ครอบคลุมตามปัญหาที่เกิดขึ้น จะช่วยให้ธุรกิจคุณไม่สะดุด สามารถไปต่อได้ ไม่ต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อซ่อมแซม หรือจะเรียกง่าย ๆ ว่าประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME เป็นการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

  • แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายธุรกิจ

ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่  เพราะไม่ใช่ทุกธุรกิจจะเงินสำรองไว้สำหรับซื้อประกันหรือมีบัตรเครดิตในการใช้ชำระค่าใช้จ่าย การที่สามารถแบ่งจ่ายเบี้ยประกันได้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เงินสดที่มีอยู่ได้คล่องขึ้นหลีกเลี่ยงค่าเสียโอกาสในการจ่ายเงินออกจากเงินทุนหมุนเวียน ลดความเสี่ยงทางการเงินและร้านค้าของธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังผันผวนและรอคอยการฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดเช่นนี้

  • ได้รับสิทธิพิเศษจาก Credit OK

เมื่อสมัครเป็น OK Partner คุณจะมีโอกาสได้รับเป็นเงินคืนจากการซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับค่าแนะนำ เมื่อแนะนำประกันธุรกิจให้กับเพื่อนธุรกิจต่อได้

3  เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มทำประกันอัคคีภัยร้านค้า

3  เรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มทำประกันอัคคีภัยร้านค้า

1. สำรวจความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ที่ธุรกิจต้องเผชิญ 

คงไม่มีผู้ประกอบการคนไหนอยากให้ธุรกิจของตัวเองต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยใช่มั้ยคะ แต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่อธุรกิจไม่มากก็น้อย โดยสาเหตุของความเสียหายเกิดได้หลายปัจจัย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นได้จากภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า เกิดพายุ สึนามิ  แผ่นดินไหว เป็นต้น หรือนอกจากภัยธรรมชาติแล้ว ภัยนั้นยังเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย จลาจล การโจรกรรม เป็นต้น และสำหรับสาเหตุสุดท้ายที่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่สำคัญคือภัยที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจ เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีคนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง หรือจากสภาวะปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเอื้อต่อการเกิดเพลิงไหม้  เช่น ชนิดและทำเล  ที่ตั้ง  ของสิ่งปลูกสร้าง 

2. สำรวจมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

การทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SMEควรทำให้ครอบคลุมมูลค่าร้านค้าและทรัพย์สินภายร้าน แต่ก็ไม่ควรทำประกันเกินมูลค่าร้านและทรัพย์สินภายในร้าน เพราะหลักการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จะจ่ายให้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้ทำประกันไว้

โดยสัดส่วนความคุ้มครอง จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก นั่นก็คือ

  1. สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นคอนกรีตหรือไม้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่  โดยที่ไม่รวมรากฐานของสิ่งปลูกสร้าง
  2. ทรัพย์สินอื่น ๆ อย่างเช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องมือ, เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ
  3. สต็อกสินค้าภายในร้านค้า เป็นส่วนที่ต้องดูให้รอบคอบเพราะว่าสัดส่วนการรับประกันมูลค่าสต็อกสินค้าของแต่ละบริษัทก็ไม่ได้เท่ากันหรือบางบริษัทก็ไม่ได้รับประกันมูลค่าสต็อกสินค้าภายในร้านเลย

สมมติว่า ร้านค้าพร้อมที่ดิน มูลค่า 5,000,000 บาท แบ่งเป็นที่ดิน 2,000,000 บาท ร้านค้าและทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในร้านมูลค่า  3,000,000 บาท ดังนั้น ทุนประกันอัคคีภัยที่ครอบคลุมมูลค่าร้านจะเท่ากับ 3,000,000 บาท

3. กำหนดเงินเอาประกันภัยที่เหมาะสม

สุดท้ายแล้วคุณต้องสำรวจว่าธุรกิจของคุณมีจำนวนทุนประกันภัยเท่าไหร่ เพราะหากเกินความเสียหายขึ้นมา เราจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทน ตามมูลค่าความเสียหายจริงเท่านั้น บางกรณีผู้เอาประกันภัยมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน คิดว่าบริษัทประกันภัยรับประกันด้วยทุนประกันที่ต่ำกว่าความเป็นจริง จึงได้ไปทำประกันอัคคีภัยกับบริษัทอื่นเพิ่มอีก 1 แห่ง รวมเป็น 2 แห่ง

ยกตัวอย่างเช่น ผู้เอาประกันได้ทำประกันกับบริษัท A ทุนประกัน 2,000,000 บาท และได้ไปทำประกันกับบริษัท B เพิ่มอีก 2,000,000 บาท มีทุนประกันรวม 4,000,000 บาท

หากเกิดอัคคีภัยประเมินความเสียหายได้ 1,000,000 บาท กรณีนี้บริษัท A และบริษัท B จ่ายค่าสินไหมทดแทนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินเท่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ไม่ใช่บริษัทละ 1,000,000 บาท อีกทั้ง ทำให้ผู้เอาประกันอัคคีภัยเสียเบี้ยประกันภัยโดยเปล่าประโยชน์ สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าลืมอ่านกรมธรรม์อย่างละเอียดก่อนที่จะทำทุกครั้งก่อนทำประกันภัย หรือในกรณีที่ธุรกิจได้ทำประกันภัยที่เกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินของร้านค้า หากธุรกิจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เกิดความเสียหาย จะมีการตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายและจะได้รับการชดใช้ตามมูลค่าความเสียหายจริง ดังนั้น การทำประกันเกินกว่ามูลค่าทรัพย์สินเป็นการเสียค่าเบี้ยประกันที่เกินความจำเป็น ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ จึงไม่ควรทำประกันเกินกว่ามูลของทรัพย์สินภายในร้าน

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจ SME มีศักยภาพ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวจากทุก ๆ สถานการณ์  ซึ่งแต่ละธุรกิจนั้นก็จะเจอกับความเสี่ยงที่ต่างกัน และเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจมีหลักประกันที่คุ้มครองอยู่ได้

การเลือกทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจไม่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับท้าย ๆ 

เพราะการทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME ไม่ได้คุ้มครองแค่ภัยจากไฟไหม้ แต่จะครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจได้ และคุณสามารถออกแบบความคุ้มครองให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่เหมาะกับธุรกิจของคุณเองได้ หากธุรกิจของคุณยังไม่เคยทำประกันอัคคีภัยร้านค้าหรือประกันธุรกิจ SME เลย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรกิจไม่สะดุดด้วย SME All Protect ความคุ้มครองที่ได้มากกว่าไฟไหม้ หรือหากไม่รู้จะปรึกษาใครดี Credit OK พร้อมให้ปรึกษาและแนะนำเพิ่มเติม  และทำประกันธุรกิจได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เหมาะกับธุรกิจ SME ไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือขนาดกลางเพราะเราเข้าใจสิ่งที่ผู้ประกอบการ SME  ต้องเผชิญกับปัญหาการเข้าถึงหลักประกันที่มีความจำเป็น

หากสนใจผลิตภัณฑ์ของ Credit OK สามารถติดตามได้ผ่านทาง

เว็บไซต์ : www.creditok.co 

Line Official : @creditok

บทความอื่นเพิ่มเติม : https://blog.creditok.co/