เปลี่ยนธุรกิจ SME เป็น Startup ด้วย Crowdfunding

เปลี่ยนธุรกิจ SME เป็น Startup ด้วย Crowdfunding

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding)

สำหรับธุรกิจถือว่าบาดเจ็บกันมามากในปี 2564 นี้ การจัดหาเงินทุนสำหรับทำธุรกิจนั้นเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นหรือธุรกิจที่อยากขยายกิจการ มีไอเดียแล้วแต่ยังขาดเงินทุน ซึ่งในปัจจุบันมีตัวเลือกมากขึ้นในการหาเงินทุนสำหรับทำธุรกิจ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) ผู้ประกอบการหลาย ๆ คน อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้ว หรืออาจจะยังไม่เคยได้ยิน แต่เชื่อว่าทุก ๆ คนต้องเคยผ่านการคราวด์ฟันดิงมาบ้างแล้วแต่อาจจะไม่รู้ตัว มาทำความรู้จักคำนี้ให้มากกว่าเดิมกันค่ะ ซึ่งคุณอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้

คราวด์ฟันดิง (Crowdfunding) คืออะไร ?

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากคนจำนวนมาก ผ่านทางออนไลน์ที่ไม่ใช่จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน

คำว่า Crowd หมายถึง กลุ่มคน funding หมายถึง การระดมทุน เมื่อรวมกันแล้ว Crowdfunding จึงหมายความว่าระบบการระดมทุนจากคนจำนวนมาก จึงเป็นแพลตฟอร์มที่รวมเงินหรือระดมเงินทุนจากคนจำนวนมาก ผ่านทางออนไลน์ให้กับธุรกิจใหม่ ๆ หรือผู้ที่มีไอเดียแต่ยังไม่มีเงินทุน ให้ได้แหล่งเงินทุนใหม่ที่ไม่ใช่จากธนาคารหรือสถาบันการเงิน  เกิดเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่สำหรับประเทศไทยการเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2562 ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จำนวนมาก สำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) หรือบริษัทที่เพิ่งเริ่มธุรกิจ โดยผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาทและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย การระดมทุนแบบคราวด์ฟันดิงอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าถึงเงินถึงทุน 

Crowdfunding แตกต่างกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างไร ?

Crowdfunding แตกต่างกับการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างไร ?
 • ธุรกิจมีโอกาสได้รับเงินเร็วกว่าการขอสินเชื่อธนาคาร เพราะกระบวนการทั้งหมดผ่านทางออนไลน์
 • หากแผนการลงทุนของบริษัทคุณน่าสนใจ มีโอกาสได้รับเงินค่อนข้างสูง 
 • ไม่ต้องใช้สินทรัพย์มาค้ำประกัน

ตัวอย่าง บริษัท จัสท์คาร์ จำกัด เดิมทำธุรกิจรถมือสอง ได้ระดมทุนผ่าน Crowdfunding โดยนำเงินทุนไปปรับปรุง application พัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจรถมือสองออนไลน์ และต่อยอดธุรกิจโดยการดำเนินการขยายสาขาทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

การระดมเงินทุน 4 รูปแบบ

การระดมเงินทุน 4 รูปแบบของ Crowdfunding
 1. ระดมเงินในรูปแบบการบริจาค (Donation-Based) 

การสนับสนุนเงินให้แก่เจ้าของธุรกิจโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือโครงการที่เน้นช่วยเหลือสังคม เช่น ทำบุญทอดผ้าป่า ทอดกฐิน โครงการก้าวคนละก้าว ฯลฯ

 1. ระดมเงินโดยให้สิ่งตอบแทน (Reward-Based)

การให้เงินสนับสนุนให้แก่เจ้าของธุรกิจ โดยแลกเปลี่ยนกันด้วยสินค้าหรืออาจจะไม่ใช่สินค้าก็ได้ แต่เป็นเงื่อนไขอื่น ๆ ตอบแทน เช่น แฟนคลับสมทบทุนเพื่อจะได้ของที่ระลึก การ Pre-order สินค้า หรือการให้เงินธุรกิจไปผลิตสินค้าแล้วส่งของให้ ฯลฯ

 1. ระดมเงินโดยให้กู้ระหว่างกัน (Peer-to-Peer Lending)

เป็นการให้กู้ระหว่างกัน โดยไม่มีสถาบันการเงินมาคั่นกลาง ทำให้คนให้กู้กับคนกู้ได้เจอกันผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางหรือ funding portal 

*Funding portal เป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างบริษัทและผู้ลงทุนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการระดมทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเพื่อนำเสนอแก่ผู้ลงทุน

 1. ระดมเงินที่มีลักษณะการลงทุน (Investment-Based)

จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. เพราะถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์วิธีหนึ่ง แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ​

 • ระดมทุนโดยการออกหุ้น (Equity Crowdfunding ) 

ผู้ให้เงินสนับสนุนจะได้รับสิ่งแลกเปลี่ยนเป็นหุ้น และจะมีส่วนของหุ้นในกิจการไปด้วย พร้อมโอกาสในการได้รับเงินปันผล แลกกับเงินทุนจากกิจการในอนาคต และอาจสามารถขายหุ้นที่ได้มาเพื่อรับกำไรจากส่วนต่างของราคา

 • ระดมเงินโดยออกหุ้นกู้  (Loan Crowdfunding ) 

ผู้ให้เงินจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัท และผลตอบแทนที่ได้รับคือ ดอกเบี้ย และรับคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดอายุ

หลักการทำงานของ Crowdfunding สำหรับธุรกิจ

หลักการทำงานของ Crowdfunding สำหรับธุรกิจ
 1. ผู้ประกอบการนำเสนอโครงการหรือผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุวงเงินลงทุนที่ต้องการ และเป้าหมายของที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงดูดนักลงทุน โดยบอกความต้องการที่จะใช้เงินที่ได้ให้ชัดเจน เช่น ธุรกิจอยู่ในช่วงเริ่มต้นอยากได้เงินจำนวนไม่มาก หรือต้องการนำเงินทุนมา refinance โดยเสนอผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลางหรือ funding portal 
 2. funding portal คัดเลือกบริษัท โดยผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ กระแสเงินสดที่หมุนเวียนในธุรกิจ และเงินทุนที่จะขออย่างละเอียด จากนั้น funding portal จะนำข้อมูลเหล่านี้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์
 3. หากเป็นที่ถูกใจของที่ผู้ลงทุน  ก็จะได้รับเงินลงทุนเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงการตามที่เสนอไว้เมื่อผู้ประกอบการระดมทุนสำเร็จ ซึ่งอาจมีข้อตกลงเป็นการออกหุ้นหรือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุน
 4. ผู้ประกอบการรายงานความคืบหน้า ของโครงการและจะต้องรายงานการใช้เงินลงทุนที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะ ๆ

Crowdfunding เหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนเพื่อมาสนับสนุนไอเดีย หรือต้องการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ขึ้นมา เปรียบเสมือนแหล่งเงินทุนอีกหนึ่งช่องทางสำหรับธุรกิจ SME และ Startup ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่ม และต้องการเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจและเติบโตยิ่งขึ้น  อาจจะกลายเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ ซึ่งวิธีนี้ก็อาจมีโอกาสที่โครงการหรือผลิตภัณฑ์ไม่สามารถระดมเงินทุนได้ หากลองมองในอีกมุมก็ทำให้ผู้ประกอบการได้ทดสอบความต้องการของตลาดได้ อาจจะได้ไอเดียหรือมุมมองใหม่ ๆ เพื่อนำไปแก้ไขจุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์ และถ้าบริษัทประสบความสำเร็จได้รับเงินจากการระดมทุน ก็จะต้องมีความตั้งใจในการนำเงินที่ระดมทุนได้ ไปประกอบธุรกิจตามที่ได้เสนอแก่ผู้ลงทุน และยังต้องระลึกเสมอว่าเงินที่ได้จากการระดมทุนเป็นเงินของผู้อื่น จึงต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง​และสร้างผลประโยชน์ให้เกิดกับธุรกิจ

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/