Credit OK คืออะไร ?

Credit OK คืออะไร

Credit OK คืออะไร ?

การทำธุรกิจ SME ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเรียนรู้ ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและความคิดใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจขึ้นมา เพราะในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจต้องเรียนรู้และตามให้ทันอยู่เสมอ

ปัญหาและอุปสรรคของธุรกิจผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ นั่นก็คือ “ปัญหาด้านเงินลงทุน”  ซึ่งถ้าผู้ประกอบการมีการทำบัญชีที่เป็นระบบหรือมีสินเชื่อเงินกู้ที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Credit OK โดยไม่ต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง ก็จะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและมีสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้

Credit OK เป็นแพลตฟอร์มที่ให้เครดิตในการซื้อขายกับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางอย่าง SME สามารถกู้ยืมเงินได้ตรงกับความต้องการ

Credit OK

คือ เทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เครดิตในการซื้อขายกับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กและกลางอย่าง SME สามารถกู้ยืมเงินได้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการอย่างรวดเร็วและมีความน่าเชื่อถือ และเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันภัยสำหรับธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของทาง Credit OK ช่วยให้ SME รายย่อย เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของทาง Credit OK ช่วยให้ SME รายย่อย เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้เพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 2 ประเภท คือ

  1. วงเงินซื้อสินค้า “ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง” เปิดวงเงินเครดิต เพื่อซื้อสินค้ากับผู้ผลิต ผู้แทนจำหน่ายที่เป็นพันธมิตรของ Credit OK ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น SCG Makro Bridgestone Plastket BIG TH ฯลฯ
  2. ผ่อนประกันธุรกิจ “คุ้มครองก่อนจ่ายทีหลัง” ประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการ เพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยง CreditOK จึงรวบรวมประกันภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ เช่น ประกันภัยอุบัติเหตุรถยนต์กลุ่มสำหรับพนักงาน ประกันสถานประกอบการและร้านค้า ฯลฯ
Credit OK รวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูลด้วย Machine Learning เพื่อทำ Credit Score ทำให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสและได้รับการพิจารณาการกู้ยืมเงินอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว 

ซึ่งผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการขอสินเชื่อ อย่างเช่น ติดเครดิตบูโรหรือ statement ไม่ได้สวยงามตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน ซึ่งทาง Credit OK จะมีแพลตฟอร์มที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเลือกต่างๆ (Alternative Data) ของผู้กู้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) เพื่อทำ Credit Score ทำให้ผู้ประกอบการได้รับโอกาสและได้รับการพิจารณาการกู้ยืมเงินอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว  ซึ่งต่างจากการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน โดยไม่ต้องนำสินทรัพย์มาค้ำประกันหรือใช้เอกสารในการขอมากมาย และสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านทางแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของ Credit OK

Credit OK เหมาะสำหรับธุรกิจ SME รายย่อยรวมไปถึง SME ในระดับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการทั้งจดทะเบียนการค้าและไม่จดทะเบียนการค้า

แล้ว CreditOK เหมาะกับใคร ?

เหมาะสำหรับธุรกิจ SME รายย่อยที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท รวมไปถึง SME ในระดับบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ประกอบการทั้งจดทะเบียนการค้าและไม่จดทะเบียนการค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงาน ธุรกิจขนส่งของ อู่ซ่อมรถ ร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม ร้านค้าโชห่วย ฯลฯ และอีกกลุ่มก็คือ เกษตรกร ซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมไทย และยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 เป็นจำนวนมาก

Credit OK ใช้ใช้ข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ (Alternative Data) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ

HOW ?


ใช้ข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ (Alternative Data) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การให้สินเชื่อ เช่น ข้อมูลจากลักษณะธุรกิจ พฤติกรรมการใช้ Social Media ข้อมูลการซื้อขาย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการชำระค่าบริการต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลเครดิตในแบบเดิม ที่ต้องเช็คเครดิตบูโร และผู้ที่จะขอกู้ได้ต้องมีรายได้ตามเกณฑ์ ต้องเตรียมเอกสารหลายอย่างโดยขึ้นอยู่กับที่สถาบันการเงินกำหนด เช่น เอกสารแสดงสถานะการเงิน เอกสารแสดงรายได้และหนี้สิน ซึ่งการนำข้อมูลทางเลือกต่าง ๆ (Alternative Data) มาใช้จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มอาชีพอิสระและเกษตรกร ที่อาจจะไม่มีรายการเดินบัญชีหรือไม่มีหลักฐานสำคัญอย่างเอกสารเงินเดือน และเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินหมุนเวียนฉุกเฉินในระยะสั้น ทำให้คนที่ยังเข้าไม่ถึงเงินกู้ มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น

BENEFIT ?

Credit OK สมัครฟรี อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วันทำการ 
  • สมัครฟรี อนุมัติเร็ว ภายใน 3 วันทำการ 
  • ไม่เช็ครายงานเครดิตบูโร
  • เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนให้ธุรกิจของคุณในการซื้อของและวัตถุดิบจากแบรนด์พันธมิตรชั้นน
  • ไม่ใช่สินเชื่อนอกระบบ  ดอกเบี้ยเป็นธรรมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยวงเงินเครดิต
ขอสินเชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.creditok.co หรือแอพพลิเคชัน Credit OK

หากคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่อยากได้เงินทุนเพื่อนำมาประกอบอาชีพหรือจัดการกับปัญหาของกิจการแต่ไม่มีสินทรัพย์ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SME ถือเป็นทางเลือกใหม่ในการขอสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบการ 

สนใจสามารถขอสินเชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.creditok.co หรือ แอพพลิเคชัน Credit OK

และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/