ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

ทราบแล้วเปลี่ยน! ประกันรถยนต์เปลี่ยนก่อนครบปีได้ไหม?

ประกันรถยนต์เปลี่ยนก่อนครบปีได้ไหม?

ประกันรถยนต์เปลี่ยนก่อนครบปีได้ไหม?

ประกันภัยรถยนต์ เป็นสิ่งที่รถทุกคันควรมีและต้องศึกษาให้ดีก่อนจะเลือกทำประกันสักเจ้าว่าได้รับความคุ้มครองคุ้มกับค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปหรือไม่ ปกติแล้วประกันรถจะต่ออายุกันปีละครั้ง  แต่ในกรณีที่คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น คือการทำประกันแล้วได้เจ้าที่ไม่ถูกใจ ไม่ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์อย่างละเอียดถี่ถ้วน หรือได้รับการบริการที่ไม่ดี  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเคลม เรื่องการประสานงาน หรือบริการเสริมอื่นๆ จนทำให้อยากเปลี่ยนประกันรถก่อนครบปีขึ้นมา ซึ่งจริงๆ แล้วในฐานะผู้บริโภค อะไรที่ไม่ดีเราก็สามารถขอเปลี่ยนหรือขอยกเลิกได้ ประกันรถยนต์ก็เช่นกัน เราสามารถเปลี่ยนประกันรถได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้สัญญาหมดอายุแต่อย่างใด  ซึ่งการยกเลิกประกันรถใหม่ทั้งๆ ที่ประกันรถยนต์ยังไม่หมดนั้นย่อมมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ไปมาหาคำตอบกันเลยดีกว่าค่ะ

ยกเลิกประกันรถยนต์ ก่อนครบปีทำได้หรือไม่?

การเปลี่ยนประกันรถก่อนครบปีความคุ้มครองหรือก่อนครบอายุความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ คือ การเปลี่ยนรายละเอียดการทำประกันรถที่สามารถทำได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบระยะเวลาความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนบริษัทประกันรถยนต์เจ้าใหม่ หรือการเปลี่ยนประเภทหรือชั้นประกันรถยนต์ในทุกๆ ปีที่ประกันหมดอายุหรือครบระยะเวลาความคุ้มครอง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากได้รับบริการไม่ดี หรือมีความคุ้มครองมากหรือน้อยเกินความจำเป็นในการใช้งานรถยนต์  โดยการเปลี่ยนประเภทประกันรถยนต์ คือ การเปลี่ยนความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันรถยนต์ สาเหตุการเปลี่ยนประเภทของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ มีได้หลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น

  • สภาพทางการเงิน การเปลี่ยนประกันรถชั้น 1 เป็นประกันรถยนต์ชั้น 2+ หรือชั้นอื่นๆ ที่ต่ำกว่า เพื่อที่จะสามารถจ่ายเบี้ยประกันที่น้อยลงได้
  • ลักษณะการใช้งานรถยนต์ที่เปลี่ยนไป เช่น จากเดิมที่ใช้รถบ่อย แต่ปัจจุบันใช้รถน้อยลง ทำให้โอกาสการเกิดอุบัติน้อยลงตามเช่นกัน จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องตัดสินใจเปลี่ยนประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันชั้น 2+ ที่มีความคุ้มครองใกล้เคียงกันประกันชั้น 1 หรือเปลี่ยนเป็นประกันชั้นอื่นๆ นั่นเอง หรือมีความต้องการเปลี่ยนความคุ้มครองของประกันรถยนต์ให้มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ต้องการเปลี่ยนประกันรถชั้นอื่นๆ เป็นประกันรถชั้น 1

ยกเลิกประกันรถยนต์ ก่อนครบปีจะได้เงินคืนไหม?

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ คือ การยกเลิกสัญญาความคุ้มครองที่ทำไว้กับบริษัทประกันภัย  โดยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งประกันรถยนต์ที่ตัดสินใจเลือกซื้อเอง ประกันรถยนต์ที่ไฟแนนซ์แถมมาให้เป็นโปรโมชั่น หรือหลังจากที่กรมธรรม์ได้ให้ความคุ้มครองแล้วก็ได้ เช่น ยกเลิกก่อนครบปี ยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำไว้กับบริษัทเดิม เพื่อไปทำประกันรถยนต์กับบริษัทใหม่ หรือยกเลิกประกันรถยนต์เพราะจะขายรถคันเก่าก็ได้ทั้งนั้น

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์

การยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์สามารถทำได้เอง ในกรณีที่ยังไม่หมดสัญญากับบริษัทประกันปัจจุบันที่คุณมีอยู่ จำเป็นที่จะต้องแจ้งยกเลิกกรมธรรม์กับบริษัทประกันปัจจุบันของคุณด้วย โดย

  • ส่งกรมธรรม์ฉบับจริงและสำเนาสมุดบัญชี เพื่อที่บริษัทประกันจะได้โอนค่าเบี้ยประกันส่วนต่างคืนให้กับคุณ 
  • ส่งสำเนาบัตรประชาชน โดยแจ้งความประสงค์ลงไปในสำเนาบัตรประชาชน ว่าต้องการยกเลิกกรมธรรม์ พร้อมเซ็นชื่อกำกับ ส่งไปที่บริษัทประกันที่คุณต้องการยกเลิก

อัตราส่วนการคืนเบี้ยประกันภัย

การคืนเบี้ยประกันภัยจะคืนตามอัตราการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุอยู่ในสัญญาของทุกกรมธรรม์ โดยมีการคำนวณจากวันที่จะให้กรมธรรม์ประกันภัยสิ้นสุด หรือวันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์เป็นลายลักษณ์อักษรไปจนถึงวันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ ซึ่งจะไม่ใช่การหารตามสัดส่วนของวันที่คุ้มครองไปแล้ว แต่จะใช้ตามอัตราทีกำหนดไว้แล้วในตารางการคืนเบี้ยที่ระบุอยู่ในสัญญา ทั้งนี้อาจมีการหักค่าธรรมเนียมดำเนินการบางส่วน ขึ้นอยู่กับว่าได้มีการระบุไว้หรือไม่

ดังนั้น รถแต่ละคันจะได้รับเบี้ยประกันคืนเมื่อแจ้งขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ในจำนวนที่มากน้อยไม่เท่ากัน จากความแตกต่างทั้งแบบประกันความคุ้มครอง เบี้ยประกัน ระยะเวลาแจ้งยกเลิก รวมถึงระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมาก่อนหน้าด้วย ทั้งนี้ ระยะเวลาการคืนเงินจากการยกเลิกประกันรถยนต์ จะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละบริษัทประกันภัยรถยนต์

ข้อเสียของการเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดปี

  • เสียความคุ้มครองรถทันที

แน่นอนว่าหากเราตัดสินใจยกเลิกกรมธรรม์จากบริษัทประกันเจ้าเดิม ก็จะทำให้รถของเราหมดความคุ้มครองลงทันที ซึ่งระหว่างที่ทำการยกเลิกและติดต่อประกันใหม่นั้น ก็อาจมีความเสี่ยงที่มีโอกาสให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ ซึ่งเมื่อรถขาดประกัน เราเองก็ต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงและค่าเสียหายเองทั้งหมด

  • เสียเงินส่วนต่างจากการยกเลิกกรมธรรม์

การยกเลิกกรมธรรม์ก่อนหมดปีผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับเบี้ยประกันคืน แต่อย่างไรก็ตามการยกเลิกกรมธรรม์นั้นจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนแบบไม่เต็มจำนวน โดยจะได้รับเบี้ยคืนตามอัตราของเวลาที่มีการคุ้มครองตามที่กำหนดไว้ในตารางการคืนเบี้ยประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โดยรถแต่ละคันก็จะได้รับเบี้ยประกันคืนไม่เท่ากัน จากความแตกต่างของแบบประกัน ความคุ้มครองที่ทำไว้  รวมถึงระยะเวลาความคุ้มครองที่ผ่านมาก่อนหน้า ฯลฯ

  • เสียเวลาเปลี่ยนประกัน

ในยุคนี้ไม่ว่าจะทำธุรกรรมอะไรก็สามารถทำได้ง่านผ่านทางออนไลน์ แต่นั้นก็ถือว่าคุณจะต้องมานั่งเสียเวลาทำเรื่องนู้นเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของยกเลิกกรมธรรม์และยังต้องมาทำเรื่องขอเอาประกันกับบริษัทประกันเจ้าใหม่อีกด้วย อีกทั้งระยะเวลาการคืนเงินจากการยกเลิกประกันรถยนต์ จะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน ขึ้นอยู่กับขั้นตอนของแต่ละบริษัทประกันภัยรถยนต์

ข้อดีของการเปลี่ยนประกันรถก่อนหมดปี

  • ได้ประกันใหม่ที่ถูกใจ

เนื่องจากการเปลี่ยนประกันก่อนครบปีนั้น มีสาเหตุหลักๆ 2 กรณี นั่นก็คือเปลี่ยนประเภทประกันหรือเปลี่ยนบริษัทประกัน  ถ้าเราไม่ค่อยพึงพอใจกับแผนประกันเดิม หรือบริษัทประกันที่เดิม ก่อนที่จะเปลี่ยนประกันรถยนต์ เราควรจะต้องศึกษาข้อมูลของประกันรถยนต์ที่ใหม่ให้ละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะตัดสินเปลี่ยน นั่นจะทำให้คุณได้รับประกันภัยรถยนต์เจ้าใหม่ที่ตรงตามใจคุณที่สุดนั่นเอง

  • ได้เบี้ยประกันที่ถูกลง

บางคนเลือกที่จะเปลี่ยนประกันใหม่ก็เพราะได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าและมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่า ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไร หากเราจะได้รับประกันรถยนต์ที่ให้ความคุ้มครองเท่าเดิมแต่เบี้ยประกันรถยนต์บริษัทใหม่นั้นถูกลง 

  • ได้ความคุ้มค่าใหม่

บางคนอาจไม่ได้เลือกเปลี่ยนประกันใหม่เพียงเพราะค่าเบี้ยประกันที่ถูกลง แต่เลือกที่จะได้ความคุ้มครองใหม่ที่มีมากกว่าเดิม นอกจากนี้อาจจะได้โปรโมชันใหม่ที่ดีกว่าที่เก่า อีกทั้งการบริการที่น่าจะประทับใจกว่า  เช่น ได้รับข้อเสนอผ่อน 0% หรือรับบัตรกำนัลเติมน้ำมันหรือกล้องติดหน้ารถ ฯลฯ

ทั้งนี้ การยกเลิกประกันรถยนต์ก่อนครบปีนั้นสามารถทำได้และการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับตัวของคุณเอง ทำความเข้าใจกับกรมธรรม์ ทบทวนสิ่งที่คุณจะได้รับ ประเภทประกันภัยรถยนต์ ค่าเสียหายส่วนแรก และความคุ้มครองต่างๆ ของประกันรถยนต์ใหม่ที่คุณเลือกก่อน จากนั้นให้เปรียบเทียบกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัยปัจจุบันของคุณ จะทำให้คุณรู้ว่าแบบไหนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เพราะบางบริษัทอาจจะให้เบี้ยรถยนต์กับคุณในราคาที่ถูกกว่าก็จริง แต่ความคุ้มครองอาจจะน้อยตามไปด้วย บางทีอาจน้อยกว่าที่คุณมีอยู่ในปัจจุบัน และนอกจากนี้ในช่วงที่รถของคุณไม่มีความคุ้มครอง คุณต้องแน่ใจว่าเมื่อคุณทำประกันภัยรถยนต์กับที่ใหม่แล้ว จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่คุณทำเรื่องเสร็จ เพราะไม่เช่นนั้น หากเกิดมีอุบัติเหตุระหว่างที่ประกันที่ใหม่ก็ยังไม่เริ่มคุ้มครอง คุณต้องเป็นฝ่ายที่ต้องแบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น คุณสามารถซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์ Auto Protect ผ่าน Credit OK คุ้มครองทันทีได้ที่ https://www.creditok.co/auto-protect/ ซื้อง่าย ได้กรมธรรม์เร็ว สะดวก ไม่ต้องออกจากบ้าน ผ่อนจ่ายได้แบบ 0%  โดยไม่ต้องมีบัตรเครดิต  พร้อมรับสิทธิพิเศษเเละ Cashback เงินคืนสูงสุด 1,000 บาท หรือสามารถขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมได้จากผู้เชี่ยวชาญ

ทำความรู้จักแพ็กเกจประกันรถยนต์ Auto Protect สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่บทความ Auto Protect ประกันรถยนต์ผ่อนได้ สำหรับคนรักรถ