SME ควรรู้! หลีกเลี่ยงภาษีโดนโทษอะไรบ้าง

สมัยนี้กรมสรรพากรก็มีระบบการตรวจสอบที่รัดกุมและทันสมัยมากขึ้น แล้วถ้าเกิดยื่นภาษีช้าหรือมีการเลี่ยงภาษีนั้นจะมีโทษและผลที่ตามมาอย่างไรบ้าง ?

Kulrisa

July 9, 2021

อยากทำธุรกิจแต่ทุนน้อย เริ่มต้นยังไงดี

อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง มีทั้งไอเดีย ความคิดใหม่ ๆ และความสามารถแล้ว แต่เงินทุนเริ่มต้นยังมีอยู่น้อยนิดอยู่ ควรเริ่มต้นยังไงดี?

Rawisara

June 25, 2021