ประกันภัย สินเชื่อ OK Partner บทความ วงเงิน

อุบัติเหตุของประกันธุรกิจ ที่ไม่คิดว่าจะเคลมประกันได้

อุบัติเหตุของประกันธุรกิจ ที่ไม่คิดว่าจะเคลมประกันได้

อุบัติเหตุของประกันธุรกิจ ที่ไม่คิดว่าจะเคลมประกันได้

ผ่านไปกว่าครึ่งปีแล้วสำหรับปี 2565 ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นถี่มากสำหรับธุรกิจ โกดังสินค้าและโรงงาน เหตุการณ์ไฟไหม้เป็นหนึ่งในอุบัติเหตุที่ใกล้ตัวไม่มีใครอยากให้ขึ้น แต่ก็โอกาสให้เราพบเห็นอยู่ได้เสมอ บางเหตุการณ์เกิดจากความประมาทเลินเล่อ บางเหตุการณ์เกิดจากอุบัติเหตุ นำมาซึ่งความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก ไฟไหม้เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิด แต่ประกันธุรกิจ อาจไม่ใช่สิ่งแรกๆ ที่ผู้ประกอบนึกถึงตอนเริ่มกิจการ และด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ทำให้ลำดับความสำคัญของการจะเริ่มทำประกันธุรกิจกลายเป็นลำดับความสำคัญท้ายๆ ซึ่งในครั้งนี้ Credit OK จะพาไปดูว่าประกันธุรกิจนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันให้กับธุรกิจ เพราะจริงๆ แล้วประกันธุรกิจต่างจากประกันอัคคีภัยที่อาจให้ความคุ้มครองแต่เพียงภัยจากไฟไหม้เท่านั้น แต่ประกันธุรกิจนั้นเป็นแพ็กเกจที่ออกแบบมาคุ้มครองความเสี่ยงภัยของธุรกิจ SME  ซึ่งให้ความคุ้มครองภัยอื่นๆ หรืออุบัติเหตุที่ใครหลายคนไม่คิดว่าจะเคลมได้ แต่จริงๆ แล้วสามารถเคลมประกันได้ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น บทความนี้มีคำตอบให้คุณค่ะ

ความสำคัญของประกันธุรกิจ

ประกันธุรกิจ เป็นประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าอัคคีภัย ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าผ่า ภัยเนื่องจากควัน ภัยลมพายุ น้ำท่วม รวมถึงภัยจากการนัดหยุดงานของลูกจ้าง ซึ่งความแตกต่างของแต่ละแพ็กเกจขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัยและอยู่ในส่วนความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น  โจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การชดเชยการสูญเสียรายได้ ประกันกระจกและภัยอื่น ๆ ที่ธุรกิจจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครอง 

โดย Credit OK ได้จัดทำแพ็กเกจคุ้มครองที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) นั่นก็คือ SME All Protect ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าประกันอัคคีภัย มีความคุ้มครองอย่างครอบคลุม ทั้งความคุ้มครองพื้นฐาน และความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับ SME ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคารพาณิชย์ ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหาร โรงแรม ไปจนถึงสำนักงานทั่วไป เพราะธุรกิจ SME นั้นมีความเสี่ยงที่ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา 

6 อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นและธุรกิจสามารถเคลมประกันได้

อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นและธุรกิจสามารถเคลมประกันได้

1. ประกันภัยกระจก

กระจกถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งของธุรกิจ บางอาคารประกอบด้วยผนังกระจกเป็นส่วนใหญ่ เมื่อได้รับความเสียหายหรือแตกร้าวย่อมส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นด้วยเช่นกัน  ซึ่งกระจกที่เอาประกันภัยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น คุ้มครองกระจกติดตั้งถาวรที่เป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร เมื่อเกิดจากอุ­บัติเหตุต่างๆ ได้รับ­ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการแตกร้าว ซึ่งมีสาเหตุเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น จากลม ถูกชนโดยคนหรือวัตถุสิ่งของ ยานพาหนะ การปรับตัวของอาคาร แรงสั่นสะเทือนของระเบิดหรือคลื่นเสียง ความร้อนจากไฟไหม้ ฯลฯ

2. เงินทดแทนการสูญเสียรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ 

แน่นอนว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับธุรกิจ แล้วร้านได้รับความเสียหาย ส่งผลให้ขาดรายได้จากที่ต้องปิดร้านหรือต้องหยุดประกอบกิจการชั่วคราว ซึ่งในส่วนของความคุ้มครองประกันภัยเพิ่มเติมจะมีเงินทดแทนในกรณีสูญเสียรายได้และค่าใช้จ่ายในการจัดหาสถานที่ทำงานชั่วคราวให้กับเหตุการณ์ความสูญเสียนั้นๆด้วย 

3. คุ้มครองเงินสด

การประกันภัยสำหรับเงินสด ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในสถานที่

เอาประกันภัยอันเนื่องจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการลักทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอยความสูญเสียหรือความสูญเสียหรือเสียหายของเงินภายในตู้นิรภัยหรือลิ้นชักเก็­บเงิน รวมถึงเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือลิ้นชักเก็­บเงิน  ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดกับธุรกิจ การที่มีความคุ้มครองเงินสดจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับผู้เอาประกันภัยได้ 

อุบัติเหตุที่มีโอกาสเกิดขึ้นและธุรกิจสามารถเคลมประกันได้

4. คุ้มครองการโจรกรรม

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินภายในสิงปลูกสร้างที่อยู่ในสถานที่เอาประกันภัยหรือต่อตัวอาคาร เช่น ร้านค้า สำนักงาน โรงงาน ร้านค้า โกดัง ฯลฯ ซึ่งเกิดจากการถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์หรือการลักทรัพย์ ของทรัพย์สินภายในร้าน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หากถูกโจรกรรมก็เสมือนกับว่าธุรกิจขาดเครื่องมือในการทำมาหากิน  ซึ่งประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน

5. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน เป็นการประกันภัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเจ้าของกิจการหรือสถานประกอบการ เช่น โรงแรม อาคารสำนักงาน โรงงาน ฯลฯ โดยที่ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต้องเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุภายในสถานที่ประกอบกาารของผู้เอาประกันภัย หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยซึ่งทำงานประจำ ณ สถานประกอบการ ในขณะที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ประกอบการ เช่น สำหรับธุรกิจร้านอาหารหรือโรงแรม หากลูกค้ามารับประทานอาหารที่ร้านของคุณ แล้วเกิดอาการอาหารเป็นพิษจนต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลและพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านของคุณ แน่นอนร้านต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งหากคุณมีประกันธุรกิจสำหรับกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและโรงแรม คุณก็จะหายห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะแพ็กเกจ SME All Protect ก็จะได้ให้ความคุ้มครองความรั­บผิดอันเกิดจากอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษไว้ด้วย

6. ป้ายนีออนและป้ายโฆษณา

ปัจจุบันร้านค้ามักจะมีการทำการตลาดและโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงการใช้ป้ายโฆษณาเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้บริโภค ที่เดินทางสัญจรไปมาเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณาหน้าร้าน หรือบนอาคารสูง ป้ายโฆษณาแบบไฟนีออน ฯลฯ ซึ่งเงื่อนไขความคุ้มครองป้ายจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย เพราะหากป้ายโฆษณามีขนาดใหญ่มากก็ย่อมมีความเสี่ยงมากไปด้วย เมื่อมีลมพายุป้ายอาจล้มหรือพังลงมาทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเกิดความบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก การประกันภัยป้ายโฆษณาหรือป้ายนีออน เป็นการประกันภัยที่เข้ามารองรับความเสี่ยงต่อความเสียหายของตัวป้ายโฆษณา และให้ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกที่อาจได้รับความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สินจากป้ายโฆษณา

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะขนาดใหญ่ ขนาดกลางหรือขนาดเล็กอย่าง SME ก็ควรทำประกันไว้เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับธุรกิจ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านทรัพย์สินของตัวธุรกิจเอง และยังเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง Credit OK ขอมอบความคุ้มครองที่พิเศษกว่าใครผ่าน SME All Protect แพ็คเกจประกันภัยสำหรับธุรกิจที่จะช่วยรองรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ ร้านค้า สถานประกอบการ จากอัคคีภัยและภัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยคุณสามารถเลือกแพ็กเกจที่มีความคุ้มครองครอบคลุมตามประเภทธุรกิจของคุณได้เอง ที่สำคัญไม่ได้คุ้มครองแค่เพียงตัวร้าน แต่ยังคุ้มครองบุคคลภายนอกหรือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบภายในร้านของคุณ โดยที่คุณไม่ต้องควักเงินทุนสำรองของธุรกิจออกมาเลย ที่สำคัญอย่าลืมทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ทำความรู้จักแพ็กเกจคุ้มครองธุรกิจ SME All Protect สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่บทความ ทำประกันอัคคีภัย ที่ไหนดี? ‘SME All Protect’ คุ้มครองได้มากกว่าไฟไหม้

ที่มา https://www.oic.or.th