4 Step ในการเปิดโรงงานที่ไม่ควรมองข้าม

การเปิด “โรงงาน” เป็นของตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างหนึ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและมีความต้องการที่จะเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว หลายธุรกิจอาจเริ่มต้นจากการเช่าโรงงานหรือจ้างโรงงานอื่นผลิตให้ก่อน การมีโรงงานเป็นของตัวเองนั้นจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารคลังสินค้าและควบคุมคุณภาพการผลิตได้ ซึ่งส่งผลดีธุรกิจ

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเปิดโรงงาน มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคำนึง อย่างเช่น ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักร และต้องสร้างโรงงานให้ได้การรับรองมาตรฐาน ซึ่งต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ควรคุ้มค่ากับกำไรในอนาคต เจ้าของกิจการต้องศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อน ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ 4 อย่าง นั่นก็คือ

STEP ที่ 1 รู้กฎหมายในการสร้างโรงงาน

เรื่องแรกที่จำเป็นต้องรู้ก็คือ โรงงานของคุณจัดอยู่ในจำพวกไหน

  • โรงงานจำพวกที่ 1

ใช้เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน ไม่ก่อปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมหรือเหตุเดือดร้อนอันตราย เช่น ฟักไข่โดยใช้ตู้อบ ทำเครื่องหนัง ไอศกรีม ฯลฯ สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันที ไม่ต้องขออนุญาต

  • โรงงานจำพวกที่ 2

ใช้เครื่องจักรเกิน 20 แรงม้า แต่ไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน อาจก่อปัญหามลพิษหรือเหตุเดือดร้อนเล็กน้อยที่สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ไม่ยาก โดยการขุดลอกหรือการลำเลียงด้วยสายพานลำเลียง เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่ม  โรงผลิตน้ำแข็ง ฯลฯ เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบก่อน

  • โรงงานจำพวกที่ 3

ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษหรือเหตุอันตรายที่ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตกระดาษ โรงกลั่นน้ำมัน ฯลฯ การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ และยื่นเอกสารดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

เมื่อทราบแล้วว่าโรงงานของคุณอยู่ในจำพวกไหน ควรศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของโรงงาน หากพบว่ายื่นผิดประเภทก็จะมีบทลงโทษชัดเจน เช่น การปรับเงิน, การสั่งหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราว และยังมีกฎหมายอื่นที่ควรควบคุมให้รอบคอบ อย่างเช่น เรื่องของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน, ปริมาณสารพิษประจำปี, การนำสิ่งปฎิกูลออกนอกโรงงานอย่างถูกต้องหรือการซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี ฯลฯ แนะนำให้ศึกษากฎหมายโรงงานเพิ่มเติมได้ที่ “กรมโรงงานอุตสาหกรรม”

STEP ที่ 2 การเลือกทำเลที่ตั้ง

เป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งก็จะอ้างอิงมาจากประเภทของโรงงาน การตั้งโรงงานไม่สามารถที่จะตั้งตรงไหนก็ได้ มีข้อกฎหมายที่ห้ามตั้งโรงงานใกล้บริเวณที่อยู่อาศัย หรือบ้านจัดสรร ซึ่งทำเลที่ดีควรสะดวกต่อการขนส่ง ลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบ ที่สำคัญเมื่อเลือกทำเลที่ตั้งได้แล้ว ควรประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นทำเลที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถก่อสร้างได้ ก่อนที่จะต้องลงทุนไปกับการออกแบบโรงงานหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  นอกเหนือจากนี้การเลือกทำเลก็ต้องดูด้วยว่าสินค้าของคุณจะกระจายไปยังที่ใด ควรเลือกทำเลที่สะดวกต่อการคมนาคมไปยังพื้นที่นั้น ๆ การเลือกทำเลที่รถบรรทุกใหญ่สามารถเดินทางสะดวกได้จึงสำคัญมาก

STEP ที่ 3 การเตรียมทำโรงงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขั้นตอนการขอจัดตั้งโรงงานและขอใบอนุญาตก่อสร้าง เช่น ดำเนินการเรื่องเอกสารเพื่อยื่นขอคำร้อง รอเจ้าหน้าที่พิจารณาซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าเป็นไปตามคำร้องหรือไม่ และเมื่อผ่านแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ การวางแผนออกแบบโรงงานและงบประมาณในการก่อสร้าง และขอมาตรฐานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการ ซึ่งแตกต่างไปตามลักษณะของธุรกิจ

STEP ที่ 4 เลือกผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ

เพื่อที่จะเริ่มสร้างโรงงานให้เป็นจริง การสร้างโรงงานนั้น แตกต่างจากสิ่งปลูกสร้างทั่วไปค่อนข้างมาก โดยจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงและได้มาตรฐาน ซึ่งควรจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างโรงงานโดยตรง พร้อมทั้งรับผิดชอบได้ตามเวลาที่กำหนด ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อที่จะสามารถประเมินราคาในการก่อสร้างได้และการันตีว่างานที่ออกมาจะมีคุณภาพ ไม่เกิดการละทิ้งงานกลางคัน

         การทำโรงงานถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มีเงินทุนอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีแรงกายแรงใจในการทำด้วย ซึ่งทุกกิจการควรมีการวางแผน เมื่อสร้างโรงงานแล้วมีหลายสิ่งที่คุณต้องบริหารมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งทรัพยากรมนุษย์ สินทรัพย์และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยสิ่งสำคัญเมื่อเรามีโรงงานแล้วต้องทำให้โรงงานของตัวเองอยู่ในมาตรฐานเสมอและต้องไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในความต้องการของตลาด ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างหนึ่งเลยทีเดียว ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/

ที่มา

https://www.diw.go.th/hawk/form