ส่อง 10 บริษัท สวัสดิการพนักงาน ที่ดีต่อใจ & ดีต่อกายพนักงาน

ส่อง 10 บริษัท สวัสดิการพนักงาน ที่ดีต่อใจ & ดีต่อกายพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน ที่ดีต่อใจ & ดีต่อกายพนักงาน

สวัสดิการพนักงาน หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิตให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่นอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ 

สำหรับในไทย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ ซึ่งเราขอยกมา 3 ตัวอย่างของสวัสดิการที่เป็นข้อกำหนดให้ในสถานที่ทำงานต้องมี 

 1. น้ำสะอาดสำหรับดื่ม ในจำนวนที่เพียงพอต่อจำนวนคน
 2. ห้องน้ำและห้องส้วม แยกสำหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง และในกรณีที่มีลูกจ้าง ที่เป็นคนพิการ ให้นายจ้างจัดให้มีห้องน้ำและห้องส้วมสำหรับคนพิการแยกไว้โดยเฉพาะ
 3. การปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล มีสิ่งจำเป็นในการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาล

แม้สวัสดิการอาจจะไม่ใช่เหตุผลหลักในการเลือกที่จะทำงานที่ไหน  เพราะหลาย ๆ คนสนใจในตำแหน่งหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่า แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสวัสดิการพนักงาน  ก็สามารถบ่งบอกถึงความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน เป็นสิ่งสะท้อนทัศนคติขององค์กรได้ดีเช่นกัน ซึ่งในครั้งนี้ Credit OK ได้นำตัวอย่างของสวัสดิการพนักงาน ที่นอกเหนือจากประกันสังคมของแต่ละบริษัทที่น่าสนใจ เหมาะแก่การนำไปปรับใช้และเป็นแบบอย่างในการดูแลพนักงานของธุรกิจของคุณเองกันค่ะ

สวัสดิการพนักงานของบริษัท airbnb, Line thailand, bitkub และ Nestle

1. Airbnb 

 • การทำงานที่ยืดหยุ่น นโยบายใหม่ล่าสุดของ Airbnb ในปี 2565 คืออนุญาตให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้อย่างถาวร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเงินเดือน เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานในยุค New Normal โดยจะมีการนัดพบปะกันอย่างสม่ำเสมอ
 • เข้าพักฟรีในลิสต์ที่พักของ Airbnb พนักงานของ Airbnb มีงบในการเข้าพักฟรี ๆ ในที่พักที่อยู่ในลิสต์ของ Airbnb ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานได้พักผ่อนจากการทำงานและได้ไปเที่ยวเช่นเดียวกับลูกค้าที่พวกเขาให้บริการเหมือนกัน
 • ด้านประกันภัย  ประกันสุขภาพเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ บริษัทจึงต้องหาทางจำกัดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากสวัสดิการด้านสุขภาพ อีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตแก่พนักงานอีกด้วย

2. LINE Company (Thailand) 

 • ด้านประกันภัย ได้แก่ ประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ, ประกันสุขภาพ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าทำฟัน นอกจากนี้แล้วในส่วนของประกันสุขภาพ (Health Insurance) ยังครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรของพนักงาน ซึ่งถ้าคู่สมรสของพนักงานเป็นเพศเดียวกันที่มีการจดทะเบียนแล้ว ก็ครอบคลุมเรื่องประกันสุขภาพให้เช่นกันเดียว ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่เปิดกว้างในเรื่องของ LGBT อีกด้วย
 • โทรปรึกษาจิตแพทย์ฟรี (LINE Care) เป็นสวัสดิการที่ให้พนักงานสามารถโทรปรึกษาเรื่องต่างๆ ได้ โดยปลายสายก็จะมีจิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเอชอาร์ คอยให้คำปรึกษาว่าคุณควรจะต้องรับมือกับปัญหาต่างๆ ยังไง ซึ่งนอกจากจะพนักงานจะโทรปรึกษาได้ฟรีแล้ว ครอบครัวของพนักงานก็สามารถโทรปรึกษาได้เช่นกัน  โดย LINE ได้ร่วมกับบริษัท Outsource ที่ทำโปรแกรมนี้โดยเฉพาะ ซึ่งปรับใช้มาจากบริษัทแม่ของ LINE นั่นเอง
 • ด้านอาหาร อาหารเช้าและอาหารกลางวันฟรีทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 

3. Bitkub 

 • ด้านประกันภัย ประกันสุขภาพกลุ่มเป็นสวัสดิการพนักงาน  โดยหลังจากผ่านทดลองงานจะได้รับ OPD 2,000 / IPD 2,500 / ทันตกรรม 2,000 บาทต่อปี)  กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงาน 1,000 บาท และเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ 3,000 บาท
 • ด้านอาหาร  มีอาหารกลางวันฟรีเป็นสวัสดิการพนักงาน อีกทั้งยังมองเค้กของขวัญในเดือนเกิดพนักงาน

4. NESTLE

 • ด้านประกันภัย ประกันสุขภาพของ BUPA ที่หากเจ็บป่วยสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลใดก็ได้ ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี ไม่นับรวมกับประกันชีวิต 
 • ด้านกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.5% 
 • สำหรับพนักงานเนสท์เล่ที่มีลูก เนสท์เล่มีนมผงให้ฟรี 1 ปี
สวัสดิการพนักงานของบริษัท LINEMAN Wongnai, กาแฟพันธุ์ไทย และคาราบาวแดง

5. LINE MAN Wongnai

 • การทำงานที่ยืดหยุ่น การทำงานแบบ Flexible hours สามารถทำงานที่บ้าน หรือ Work From Anywhere อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้ เพราะวัดกันที่ผลงาน
 • ด้านอาหาร อาหารกลางวันฟรีทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์และกาแฟจาก Barista ฟรีทุกวัน, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลัง 5 โมงเย็น 
 • ด้านประกันภัย ประกันสังคม ประกันสุขภาพและสิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • สำหรับพนักงานLINE MAN Wongnai สามารถลาได้โดยไม่จำกัดวันลา และสำหรับพนักงานทุกคนจะได้รับคอมพิวเตอร์ MacBook สำหรับใช้ในการทำงาน
 • WeFlex คือ หนึ่งในสวัสดิการพนักงานของทาง LMWN ที่ให้พนักงานเบิกเพิ่มเดือนละ 2,500 บาทเพื่อซื้อของ เช่น หนังสือ Productivity app หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าฟิตเนส, ค่าคอร์สเรียนออนไลน์

6. กาแฟพันธุ์ไทย

 • ด้านประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และมีการตรวจสุขภาพประจำปี อีกทั้งยังได้รับเงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานและบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต 
 • สำหรับพนักงานกาแฟพันธุ์ไทยมีสวัสดิการพนักงานในด้านทุนการศึกษา อีกด้วย 

7. คาราบาว

 • ด้านประกันภัย สวัสดิการพนักงานในด้านของประกันกลุ่มสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ อีกทั้งยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงาน 
 • ด้านกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวัสดิการพนักงานของบริษัท Srichand, Shinkanzen Sushi และ Credit OK

8. ศรีจันทร์

 • ด้านประกันภัย ประกันสุขภาพและทันตกรรม
 • ด้านกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การทำงานที่ยืดหยุ่น เวลาในการทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ และมีวันหยุดพิเศษในเดือนเกิดของตัวเอง
 • สำหรับพนักงานศรีจันทร์ มีสิทธิ์เบิกค่าหนังสือเดือนละ 1 เล่ม 

9. Shinkanzen Sushi 

 • ด้านประกันภัย ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรมสำหรับพนักงานและครอบครัว
 • ด้านกองทุน กองทุนเงินทดแทน  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและสิทธิการกู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับ ธอส.

10. Credit OK 

 • ทำงานจากที่ไหนก็ได้ ให้พนักงานสามารถทำงานที่บ้านได้หรือทำงานที่ไหนก็ได้ เพื่อให้เอื้อต่อการทำงานในยุค New Normal และมีเวลาการเข้างานค่อนข้างที่จะยืดหยุ่น (flexible time)
 • ด้านประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ
 • สำหรับพนักงาน Credit OK สามารถลาได้โดยไม่จำกัดวันลา

จะเห็นได้ว่าทุกบริษัทที่ Credit OK ได้ยกตัวอย่างมาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการทำประกันภัย ที่นอกเหนือจากประกันสังคมเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงาน  เพราะถือเป็นสิ่งที่เพิ่มหลักประกันในชีวิตให้กับพนักงานหรือลูกจ้างมากยิ่งขึ้น สุดท้ายสวัสดิการพนักงานก็ยังถือว่าเป็นสิ่งที่จูงใจหรือดึงดูดให้มีคนอยากทำงานกับบริษัทเราได้ แต่การที่จะกำหนดหรือมีสวัสดิการพนักงาน ก็ควรคำนึงถึงขนาดหรือมูลค่าของบริษัท ไม่ให้การให้สวัสดิการพนักงานนั้นกลับกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นภาระของบริษัทได้ ซึ่งสวัสดิการพนักงานอาจจะมาในรูปแบบของความเข้าอกเข้าใจต่อพนักงาน จัดเตรียมสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย ที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีวัฒธรรมองค์กรที่ต่างกัน สามารถเลือกปรับใช้สวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับธุรกิจและพนักงานของคุณ

ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการทำธุรกิจ SME เพิ่มเติมได้ที่ https://blog.creditok.co/ 

ที่มา

www.labour.go.th